Карти за лоялност

Екипът ни цени високо времето и средствата , които си посветила на играта. За да ти докажем това, ние създадохме нашите Карти за лоялност. Те са предназначени за всички дами, които обичат да пазаруват! Карта за лоялност означава повече пазаруване за по-малко пари!

Нашата идея е да дадем на редовните ни клиенти различни бонуси и да им изкажем своята огромна благодарност.

Има 3 вида Карти за лоялност - Сребърна, Златна и Платинена, които ти дават различна отстъпка от цената на всички дрехи и аксесоари в Мола, Магазина за домашни любимци, както и Магазина за мебели. Можеш да получиш всяка една от картите за лоялност, в зависимост от размера на диамантите, които си закупила за последните 30 дни. Ето таблица, показваща различните карти за лоялност, както и изискванията за получаване и отстъпката, от която можеш да се възползваш:

Ниво Брой на диамантите, закупени през последните 30 дни Тип Карта за лоялност Отстъпка
1 0 – 199 диаманта Няма Карта за лоялност Няма отстъпка
2 200 – 399 диаманта Сребърна Карта за лоялност 5%
3 400 – 699 диаманта Златна Карта за лоялност 10%
4 700 и повече диаманта Платинена Карта за лоялност 15%

Когато достигнеш размера на диамантите, необходим за всяко от нивата в рамките на 30 дни, ще получиш съответната карта за лоялност и отстъпката, която тя ти дава. Всяка Карта за лоялност има срок, който е 30 дни. Ако имаш карта за лоялност и сумата от закупени диаманти, необходима за следващото ниво, преди да е изтекъл срока на Картата за лоялност, ти ще получиш незабавно съответната карта за следващото ниво, която е валидна 30 дни след нейното получаване. Ако не закупиш диамантите, необходими за настоящото ти ниво, в рамките на 30-дневен срок, Картата за лоялност, което имаш става невалидна.

Пример: На 01.01.2012 закупуваш 250 диаманта и получаваш Сребърна карта (за нея ти трябват най-малко 200 диаманта). В следващите 3 дни, закупуваш допълнително 200 диаманта и по този начин общата сума на диаманти, които си закупила през последните 30 дни става 250 + 200 = 450, така че твоята Сребърна карта се заменя със Златна карта. След, което купуваш 150 диаманта за следващите 30 дни. В този случай твоята Златна карта ще бъде отнета (след изтичането на срока) и няма да получаваш отстъпки, защото не си изпълнила изискванията за никоя от картите за лоялност.

Можеш да използваш картата си за лоялност веднага след като я получиш! Не губи време и се възползвай от най-големите отстъпки! Повече пазаруване, по-голямо забавление!

Нагоре