Моментално трениране на Армия

Когато имате активни процеси за трениране на армия, можете да използвате опцията "Моментално завършване на тренировка". Тази опция ви позволява да завършите моментално процеса на тренировка. Цената е 2 Кредите на 10 минути, които остават.

Можете да използвате тази опция по всяко време, когато пожелаете.

Нагоре