Правила на играта

I. Общи правила

Правилата и условията на Компанията се намират на страницата й. Можете да ги видите тук.

1. Регистрация

Играта Хановете в текущата си форма е безплатна уеб-базирана игра в своята Бета тест фаза на развитие. Регистрацията е напълно безплатна и единственото условие е играчът да се съгласи с правилата.

2. Акаунт

Всеки играч има право само на един акаунт в един игрови свят.

3. Игра, Форум

Обратната Връзка на Хановете (в дъното на всяка страница от играта) са официалните представители на играта Хановете.

ІІ. Ограничения и наказания

1. Мултиакаунтинг

1.1. Мултиакаунтинга се получава, когато играч направи повече от една регистрация. Това е строго забранено и се наказва без предупреждение. Наказанието се налага на всички акаунти независимо от тяхната степен на развитие.

1.2. Играчи, които използват един компютър/ един IP адрес трябва да уведомят администратор веднага след регистрация, чрез системата за Обратна Връзка. Играчът трябва да обясни причината за това и администраторът трябва да одобри. Ако влизанията в акаунтите на играчите не съвпадат с обяснената от тях ситуация, това е нарушение. Играчи, които не са упоменали това, че ще играят от едно IP или компютър, ще се считат за нарушители. Когато играя от един IP адрес играчите нямат право да:

 • Да изпращат ресурси на другите си акаунти.
 • Да помагат по какъвто и да е начин на другите си акаунти.
 • Да участват в общи действия с другите си акаунти срещу трети лица.
 • Да влизат в повече от 1 акаунт едновременно от един компютър.
 • Да си изпращат каквито и да било походи.

1.3. Тези действия между 2 или повече акаунта също се считат за Мултиакаунтинг:

 • Изпращане на ресурси към замък, от който лесно може да бъде взет с една или повече атаки;
 • Постоянни атаки с по-малки армии, с цел създаване на поле за оборка при Защитаващия замък;
 • Създаване на допълнителни акаунти, които се използват за Шпионаж, с цел да спести правенето на Бързоходи на главния акаунт.
 • Взимане на ресурси чрез множество акаунти, с цел да стигнат до главния.

Това са само няколко примера за случаите, които се зачитат за мултакаунтинг. Ако администрацията установи други действия, които възпрепятстват честната игра, ще бъде зачетено като нарушение.

2. Бейбиситинг

Бейбиситингът е влизането в чужд акаунт от друг човек, независимо с каква цел и дали човека има акаунт в Хановете или не. Всяко влизане в акаунта, всеки IP адрес, всяка сесия и всякаква браузърна информация се записват (което не в противоречие със закона). Спрямо тези правила Бейбиситинга е нарушение и се наказва.

Не е препоръчително играч да дава акаунта си, на който и да било друг човек, тъй като това е сериозно нарушение на сигурността. Всеки, който направи подобно нещо, носи отговорност за последиците от предоставянето на информацията.Ако играч получи нов акаунт, той е длъжен да рестартира стария си акаунт и да го изостави. Всяко влизане в стария акаунт, след като е приет новия, се счита за мултиакаунтинг и ще бъде наказвано. Играчите, които предприемат такива действия, го правят на своя отговорност и администрацията не носи отговорност и не е задължена да разрешава каквито и да било проблеми породени от подобен обмен на информация.

Продажбата на акаунти в играта е забранено. Размяната на жълтици за ресурси, също е забранена, освен ако не се прави чрез платената опция "закупи ресурси".

3. Бъгове и пробиви в системата.

За бъг се счита слабост или грешка в кода на играта, което позволява на играч да подобри условията си на игра, по забранен от правилата на играта начин или по начин, който затруднява сървърите на играта или персонала и/или софтуера да върши работата си.

3.1. Ако играч открие бъг в играта, той е задължен да го докладва на администрацията. Играчът подлежи на наказание ако не го направи и се възползва от него.

3.2. Ако играчът се възползва от докладван бъг, но все още неоправен бъг, може да бъде наказан ако администрацията сметне, че играчът заслужава наказание.

3.3. Ако играч намери начин да пробие системата и умишлено да причини щети по работата й, неговият акаунт ще бъде наказан.

Администрацията запазва правото си да заяви щети, спрямо причинените такива и разходите на администрацията.

4. Ботове

За бот се счита (автоматичен) скрипт във всичките му форми, който симулира активност в акаунта (освен тези, които се предлагат в играта). Използването на ботове е строго забранено и се наказва.5. Изнудване и обиди

5. Изнудване и обиди

Всички видове изнудване, обиди и заплахи (физически, не виртуални), които се изпращат на играчите, могат да доведат до административно наказание. Администрацията също така може да реши да изгони потребителя и от форума.

6. Наказание

Ето и списъка с нарушения, които се наказват, но не са споменати по-горе:

6.1. Изнудване на служител на играта с цел облагодетелстване в играта;

6.2. Опит за сдобиване с конфиденциална информация за друг играч, като например паролата или различни видове кодове, които би трябвало да са недостъпни. Публичен пост (като Форуми, блогове, информацията на замъка, играча, клана и др.) на Военен доклад или доклад от шпионаж без съгласието на двете страни също се наказва; Играчите могат да разменят такива доклади и чрез лични съобщения или други начини на комуникация.6.3. Игра извън правилата за игра от един компютър/IP адрес, използване на прокси сървър или друг софтуер за прикриване на IP адрес и др.;

6.4. Нецензурни и обидни никнеймове/имена на замъци/имена на рицари/информация за замък/информация за играч/аватари; Играчите с вулгарен или обиден никнейм ще бъдат наказвани перманентно, тъй като никнейма не може да се промени. В такъв случай играч има правото да прехвърли единствено закупените си жълтици, без никаква част от развитието му, заплатени услуги и др.;

6.5. Всички изписани правила важат и за форума на играта;6.6. Обиди и заплахи към служители на играта или други играчи, независимо от времето, начина и мястото. Администрацията запазва правото си да действа както счита за правилно без да дължи обяснение на 3ти лица;

6.7. Постването на скрити линкове;

6.8. В случай на доказано предоставяне на развит замък на друг играч, администрацията намалява сградите на превзетия замък и налага наказания и на двете страни. Ситуацията, в която играч сменя първоначалната си столица, за да може да бъде превзета тя, е особено популярен и няма да бъде толериран от администрацията на играта.

Администрацията запазва правото си да наложи следните наказания без да уведомява играча предварително.

Наказанията са:

 • Временна забрана за писане във Форума на играта
 • Постоянна забрана за писане във Форума на играта
 • Временно банване от форума на играта
 • Постоянно банване от форума на играта
 • Временна забрана за писане на съобщения в играта
 • Постоянна забрана за писане на съобщения в играта
 • Временно банване от играта със затворени атаки
 • Временно банване от играта с отворени атаки
 • Постоянно банване от играта с отворени атаки
 • Банване до края на рунда със затворени атаки
 • При доказан мултиакаунтинг/бейбиситинг - деактивиране на всички акаунти участващи в нарушението
 • Банване от машините, свързани с играта.

"Доказан" в този контекст означава, че администрацията единодушно го счита за нарушение. Администрацията не е длъжна да дава обяснения за взетите решения.

Забележка: въпроси за блокирани акаунти и забранен достъп, се изпращат на системата за Обратна Връзка. Обиден език или множество запитвания за коментар след вече изпратен такъв няма да се толерира.

7. Реклама

Всички видове не-оторизирана реклама са забранени (в информацията на Клана, Замък или Никнеймове), независимо дали е под формата на текст, банер, линк, картинка, аватар или др.

8. Битки с цел изкуствено наливане с опит.

Битки, с цел изкуствено наливане с опит (такива се анализират от програмист или администратор), ще водят до наказание. Двете страни, участващи в подобна битка, биват наказани без предупреждение. Неправомерно добития опит се премахва и от двете участващи страни. Ако администрацията сметне за правилно, може да премахне повече от неправомерно добития опит спрямо правилата на компанията.След като установяването на такива случаи е трудно, администрацията има крайната дума относно всеки подобен случай и при обявено нарушение следва наказание спрямо това правило.

9. Наливане с ресурси или заемане на ресурси

9.1. Наливането с ресурси на даден играч се счита за нарушение. Условия, които са показателни за наливането с ресурс:

9.1.1. Изпращане на ресурси на играч, извън клана, без да ги получават обратно.

Всеки играч има право да изпраща ресурси на играч, извън клана, без да получава нищо в замяна до 3 пъти за период от 7 дни. Изпращането на повече от 3 похода ще се зачете за наливане и ще бъде наказано.

Всеки играч има право да получава ресурси от играч, извън клана, без да връща нищо до 6 пъти за период от 7 дни. Получаването на повече такива походи ще се зачита за наливане и ще бъде наказано.

9.1.2. Изпращане на ресурси на играч, вътре в клана, без да получава нищо в замяна.

Всеки играч има правото да изпрати ресурси на играч, вътре в клана, без да получава нищо в замяна до 5 пъти за период от 7 дни. Изпращането на повече такива походи се счита за наливане и ще бъде наказано.

Всеки играч има правото да получава ресурси от играч, вътре в клана, без да връща нищо до 10 пъти за период от 7 дни. Получаването на повече такива походи ще се зачита за наливане и ще бъде наказано.

9.2. Всеки играч има правото да изпраща неограничено количество ресурси на други играчи, стига ресурсите да бъдат върнат в рамките на 3 дни. Ако ресурсите не бъдат върнати следва да бъде наложено наказание за наливане.

Забележка: Изпращането на атака към играч вътре в клана, с цел да се откраднат техните ресурси, се счита за транспортен поход и се включва в ограниченията.

11. Отказ на плащане

Отказа на плащане е изискването на средствата ви обратно след като сте закупили услуга в играта. Отказа на плащане е строго забранен. Наказанието е перманентно блокиране на акаунта без предупреждение.

12. Неупоменати случай

Администрацията запазва правото да наказва играчи, в случаи, неупоменати тук, стига да сметне действията на даден играч за нечестни или за създаващи изкуствено предимство пред другите играчи.

ІІІ. Докладване

1. Докладване от играчи

Играчи докладващи всякакъв вид нарушение, трябва да го правят на Обратна Връзка;

Ако доклад е доказан за неверен, направен с единствената цел да бъде наказан противник, играчът, който е докладвал, подлежи на наказание.

2. Докладване на членове на Администрацията

Ако играч има съмнения за работата на член на администрацията, могат да изискат основна проверка на този член. Такава заявка трябва да се изпрати на : complaints@xs-software.com

ІV. Допълнение

1. Проверка на административни решения

Действията на администратор могат да бъде променени само след единодушно решение на екипа на играта.

2. Компенсации

Ако е играч е жертва на грешка на играта или на член на екипа на играта, той има право да бъде компенсиран, в зависимост от решението на администратора.

Ако играч пожелае компенсация различна от предложената от администратора, ще бъде отхвърлена.

3. Възражения

Всяко необяснено възражение на правилата на играта, може да доведе до едно от по-горните наказания.

4. Неописани случаи

Администрацията запазва правата си да наказва по своя преценка в случай, че сметне че играч нарушава правилата на честната игра, по начин, който не е описан в тях.

V. Дарения

Дарявайки на компанията Ексес Софтуер АД, независимо дали сте го направили чрез СМС или чрез друг метод на плащане, то не подлежи на връщане или компенсиране. Когато акаунт е наказан, за неспазване на правилата на играта, администрацията не се задължава да премести кредитите на играча в нов/друг акаунт или да компенсира играча по какъвто и да било начин.Всякакви абонаментни опции, които са активирани в акаунта не мога да бъдат преместени в друг. Същото правило важи и за жълтиците и звездите. Играч, който е допринесъл на играта чрез плащане, е "дарител". Това е напълно доброволно действие и не задължава служителите на играта по никакъв начин. Всяко дарение дава на акаунта количество жълтици, които позволяват на играча да използва допълнителни опции за период от време. Статута на "дарител" не дава никакво предимство на играчите с такъв пред другите играчи, и не им дава правото да изискват какъвто и да е вид компенсация след като администрацията ги е наказала за доказано нарушение.

VI. Екип Хановете (служители)

Забранено е на служителите на играта да играят самата нея, независимо от използваното потребителско име. Изключение е случая, в който служителят има достъп и права само във форума на играта.Служителите:

 • не са отговорни за щети (независимо дали са свързани с играта или не) на играча, получили се като резултат от тяхното участие в играта.
 • не са отговорни за проблеми с машините, които поддържат играта или самата игра.
 • запазват правото си да компенсират играчите, които са пострадали от действия на служителите.
 • запазват правото си да правят промени в играта и всичките и аспекти без предупреждение.
 • запазват правото си да променят тези правила, като предварително предупредят играчите чрез съобщение в играта или тема във форума.
 • запазват правото си да блокират достъпа до играта, когато това е необходимо. Това важи както за планираните профилактики, така и за инцидентите.

VII. Контакти

Единствената официална форма на контакт с служителите на играта е Обратна Връзка, линка на всяка страница от Хановете. Освен това можете да използвате и форума на играта, но служителите не са задължени да ви осигурят присъствието си или отговор на въпроса ви.

VIII. Форум

Общи ситуации

Форума е официален орган на играта Хановете.

Никой не е задължен да изразява мнението си за която и да е тема, включително модераторите и администраторите. Участието във форума е напълно доброволно и никой потребител не е задължен да направи това, което друг му изискал. Информацията в Хановете е дадена, не изискана.

1. Писане на Нова Тема

1.1. Заглавието трябва да е възможно най-описателно и свързано с частта от форума където се намира. "Описателно" означава да има повече ключови думи, а не цели изречения.

1.2. Дублираща се тема: Когато потребител ще поства нова тема е задължен преди това да "търси" друга такава тема или подобна на тази. Постването на Дублираща тема се наказва.

1.3. Когато играч пише нова тема, то той е задължен да провери дали я пише в правилната секция. Длъжен е и да провери дали в тази секция няма някакви строго определени правила (обикновено обозначени като Важна тема, най-горе в секцията).

1.4. Автор на тема: всеки потребител, който е създал нова тема става автор. Той е задължен да определи границите на дискусията с първия пост в темата. Може да бъде прост въпрос, фраза, която дефинира основните проблеми на темата и т.н. Играч, може да се свърже с администрацията на Форума в случай че иска да докладва отговор в темата, чрез лично съобщение или цъкайки на бутона "докладвай". Администрацията ще прецени ситуацията и ще вземе най-доброто решение.

2. Писане на Мнение

Преди да напишете нов отговор, сте длъжен да проверите дали, той е във връзка с темата.

3. Език и Култура

Дискусиите трябва да се водят в добър тон и без обидни или вулгарни думи и изрази. Споренето по груб начин е забранено и ще бъде сурово наказвано. Неетично, грубо и иронично поведение няма да бъдат толерирани, постовете ще се трият и ще се налагат наказания на авторите им. Не бива да се повтарят предишни съобщения, тъй като това е спам. Това също се наказва. Прекалената употреба на емотикони, картинки, оцветяване, болдване и промяна на шрифта няма да бъдат толерирани.

4. Реклама/Пропаганда

Изрично забранено излагане на идеологии накърняващи даден обект/субект и/или група. Целенасочено рекламиране на продукт/идеология/услуга. Търсене на помощ срещу определено заплащане. Търсене/предлагане/разпространение на всякаква незаконна информация за дадена група/фирма/личност.

5. Изображения

5.1. Вулгарност/еротика/насилие/расизъм - изображения с подобна тематика (скрита или отявлена). Всякакви подобни надписи, лога, марки, брошури и т.н. се наказват.

5.2. Аватар/Подпис - Трябва да са съобразени с точка 5.1 (както и всички предишни и следващи), да не надвишават 120 пиксела височина. Да не се злоупотребява с възможностите дадени за удебеляване и оцветяване.

6. Действия на Екипа на Форума при нарушаване на Форумните Правила:

Всеки нарушител на някое от тези правила може да бъде санкциониран чрез редакция или изтриване на тема, мнение или част от мнение, без предупреждение от Екипа на Форума. На нарушители, упорстващи в своята заблуда по отношение на Форума и неговата мисия, ще бъде изпращано еднократно предупреждение като лично съобщение или повишаване на "Предупредителното Ниво" (Warn %) и след това те ще бъдат лишавани от Потребителски права за определен период или спрямо тях ще бъдат предприемани други административни мерки по преценка на Екипа на Форума.

Всеки Потребител се задължава да спазва тези правила чрез регистрацията си във Форума. Разбира се, участието във Форумите е доброволно, така че Екипа на Форума, приема за даденост, че съответният Потребител се е запознал с правилата и се само-задължава да ги спазва, запознал се е с информацията, относно ограничения, които са наложени за нарушение на правилата на форума. Всеки потребител, който е наказан има право да се свърже с член от Екипа на Форума (чрез Лично Съобщение) и да разбере защо е бил наказан. Персоналът не е задължен да обяснява своите действия и мотиви - това става само доброволно.

7. Раздел Предложения

Преди да направите ново предложение моля уверете се, че такова не е било направено от друг играч.Както в останалите раздели, то и тук, описателните заглавия са задължителни.Колкото е по издържано предложението Ви и колкото повече е стилистично оформено, толкова е по-голям шанса да му бъде обърнато внимание.Предложението ви трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружено от анкета с ясни и конкретни възможни отговори.Ако предложението ви бъде отхвърлено чрез анкетата от останалите играчи то автоматично отпада вероятността да бъде реализирано. Ако анкетата ви има положителен резултат предложението ще бъде коментирано с разработчиците на играта и евентуално може да бъде реализирано за следващия рестарт. Подчертавам, ако предложението ви е получило одобрение от играчите, разбирайте 100% сигурност че ще бъде осъществено. Всички предложение, което не отговаря на тези изисквания ще бъде изтрито.

IX. Потребителите

С регистрацията на акаунт в играта,потребителите декларират, че са прочели тези условия и са съгласни с изложеното в тях, че ще спазват правилата за коректна игра и че са съгласни да изтърпяват наказанията посочени по-горе ако екипа прецени, че това е необходимо. Приемат като своя отговорност регулярно да се информират за настъпили промени в правилата.Непознаването на правилата не оневинява онези от играчите, които са ги нарушили. Потребителите се задължават да се грижат за личната информация и да не я предоставят на други лица, включително и бивши или настоящи членове на екипа. При предоставяне на такава, екипът няма да поема никакви отговорности.

Правата над играта принадлежат на Ексес Софтуер АД.

Правата върху този текст принадлежат на Ексес Софтуер АД и е забранена репродукцията им във всякакъв вид без писменото ни съгласие..

Нагоре