قوانین بازی

I - موضوعات رایج

شرایط و ضوابط شرکت در سایت این شرکت قرار گرفته است.

1. ثبت نام

بازي “جنگ خان ها” در فرم فعلي يک بازي تحت وب رايگان در حال گسترش هست . ثبت نام کاملاً رايگان بوده و تنها شرط اين است که بازيکن با قوانين موافقت نمايد .

2. حساب

هر بازيکني حق دارد تنها يک اکانت در هر دنيا داشته باشد این بدان معناست بازیکن اجازه وارد شدن به اکانت هیچ بازیکن دیگری در آن دنیا را ندارد.

3. بازي ، انجمن

جنگ خان ها و انجمن با آدرس وب http://forum.madmoo.com/ مقامات رسمی از این بازی “جنگ خان ها” می باشند.

هرگونه توهین در این سایت به منزله ی شکستن قوانین فعلی تلقی شده و می تواند به مجازات در انجمن و حتی در بازی منجر شود.

II - ممنوعيت ها و مجازات ها

1. تعدد حساب

1.1 تعدد اکانت وقتي که کاربر بيش از يک ثبت نام انجام ميدهد اتفاق مي افتد. اين به طور قاطع ممنوع شده و بدون اخطار مجازات خواهد شد که مجازات پاک شدن تمام اکانت ها خواهد بود. مجازات براي کليه اکانت ها اعمال خواهد شد بدون توجه به اينکه آنها داراي صفر امتياز هستند يا گسترش يافته اند .

1.2. بازيکناني که از يک رايانه يا آی پي آدرس استفاده مي کنند ميبايست از طريق زدن فیدبک مدير مربوطه را آگاه نمايند. کساني که مدير را آگاه نکرده اند بعنوان تخلف از قوانين تلقي شده و مجازات خواهند شد. زماني که از يک رايانه و يا يک آي پي آدرس استفاده مي کنيد حق نداريد ::

 • فرستادن منابع به اکانت ديگر از يک رايانه مشابه.
 • کمک کردن به هر نحوي به اکانت ديگر ازيک رايانه مشابه.
 • شريک شدن در يک اقدام دو جانبه عليه شخص ثالث.
 • وارد شدن به سيستم با بيش از يک اکانت در يک زمان.

1.3 همچنين فعاليتهاي زير بين دو يا چند اکانت به عنوان تعدد اکانت تلقي مي شوند:

 • فرستادن منابع به يک قلعه ثالث ،که ميبايست با يک حمله یا بیشتربرداشته شود;
 • حملات مداوم با يک ارتش کوچکتر به منظور تقلب براي جمع آوري منابع از قلعه حمله شده.
 • ساختن اکانت هاي اضافه براي جاسوسي به منظور نجات جاسوسان در حال آموزش اکانت اصلي .
 • برداشتن منابع از طريق اکانتهاي چندگانه به منظور داشتن آنها براي اکانت اصلي.

 • اينها فقط چند مثال کوچک از آنچه که تعدد اکانت تلقي ميشود، بود .*

بررسی موارد ذکر شده در بالا و تصمیم گیری نهایی دراین موارد کاملا به عهده ی مدیر دنیای مربوطه خواهد بود

2. Babysitting

يعني وارد شدن به يک اکانت از يک آي پي آدرس شخص ديگر که اکانت دارد و يا حتي ندارد، بدون در نظرگرفتن مدت زمان و دليل آن. هر ورود به سيستمي و هر آي پي ، زمان اتصا ل و اطلاعات از مرورگر صفحه وب ضبط خواهد شد( آنهايي که بر خلاف قانون نيست). بر اين اساس Babysitting ممنوع است و مجازات آن به روش زير مي باشد:

دوباره تاکید می کنیم هیچ بازیکنی اجازه ی سر زدن به اکانت بازیکنان دیگر را ندارد و هر بازیکن تنها می تواتد یک اکانت داشته باشد

2.1. - در ابتدا اکانت کاربر براي 24 ساعات بسته خواهد شد اما براي حمله در دسترس نخواهد بود. در اين مدت کاربر موظف ميباشد تا دلايل خود را براي مدير بيان کند.

2.2. در دومين مرحله اکانت کاربر براي مدت 5 روز بسته خواهد شدو در برابر حملات در دسترس خواهد بود.

2.3. در سومين مرحله اکانت کاربر بصورت دائمي بسته خواهد شدو در برابر حملات در دسترس خواهد بود.

2.4. زماني که اکانتي مبادله يا به شخص ديگري داده ميشود ، کاربر جديد موظف است تا زمر امنیتی و ایمیل را عوض کند.کاربري که اکانت جديد ايجاد کرده ميبايست اکانت قبلي را به حالت بيکاري برده تا اکانت به دليل غير فعال بودن پاک شود و یا اکانت قبلی را شروع مجدد کند. هرگونه ورود به اکانت قديمي بعد از در اختيار گرفتن اکانت جديد به عنوان تعدد اکانت در نظر گرفته شده و مجازات خواهد شد.کاربراني که به اين صورت تغيير اکانت مي دهند مسئول فعاليت خود ميباشند و مدير موظف نيست تا مشکلاتي را که ميتواند در آينده ظاهر شود را حل کند.

2.5 فروش اکانت در بازي ممنوع است ، همچنين عوض کردن سکه با منابع نيز ممنوع ميباشد.

3. باگ ها و بريچ هاي سيستم

باگ ها به عنوان يک ضعف يا اشتباه در اسکريپت هاي بازي عنوان ميشوند که به کاربر اجازه مي دهد تا شرايطش را به طريق غير قانوني بهبود بخشد که باعث ايجاد مشکلات بر روي سرور بازي و ديگر بخش ها مي شود.

3.1. اگر بازيکني باگ در بازي پيدا کند موظف است تا آن را به مدير اطلاع دهد . کاربري که به مدير اطلاع ندهد و از باگ استفاده نمايد مجازات خواهد شد.

3.2. اگر يک بازيکن از باگ گزارش شده استفاده کند ارتشو یا امتیاز کسب شده ی او به نصف کاهش خواهد يافت.منظور باگ ترميم شده نيست.

3.3.اگر بازيکني براي راه يافتن به سيستم راهي پيدا کند که به صورت عمدي باعث ايجاد مشکل براي سيستم گردد اکانت او پاک خواهد شد.

توجه : مديريت حق دارد تا بر طبق دلايل خسارت وارده هزينه هاي ترميم آن ، ادعاي خسارت نمايد.

4. Bots

بت ها به اسکريپت هايي(اتوماتيک) در هر فرمي که يک فعاليت را در يک اکانت شبيه سازي ميکند (بجز اسکريپت هاي خود بازي) گفته می شود. استفاده از بت ها به هر صورتي غير مجاز است و به صورت هاي زير مجازات خواهد شد: وقتي اثبات شود که بازيکني از بت استفاده کرده ، حق ورود به اکانتش تا انتهاي راند از او گرفته ميشود. و کارکنان موظف هستند تا فعاليتهاي اکانت را زير نظر بگيرند . مديريت حق دارد تا بازيکني را که بيش از 20 ساعات در روز براي 4 روز متوالي يا بيشتر فعال هستند را مجازات کنند.

5. رشوه يا توهين

هرگونه رشوه يا توهين که به بازکنان ديگر فرستاده ميشود ميتواند به بستن اکانت به صورت دايمي يا موقت منجر شود. همچنین هر گونه تهدید دیگر بازیکنان به قصد دریافت منابع و یا سکه ممنوع می باشد . مديريت در این موارد همچنين حق دارد تا از ورود کاربر به اجمن سرور بازي و بقيه بخشها جلوگيري کند.

5.1 در ابتدا اکانت کاربر براي مدت 5 تا 24 ساعت بدون در دستري بودن براي حمله بسته خواهد شد.

5.2 سپس اکانت کاربر براي مدت 5 روز بدون در دسترس بودن براي حمله بسته خواهد شد.

5.3 در انتها اکانت کاربر به صورت دايم و در دسترس براي حمله، بسته خواهد شد.

مدير حق دارد تا به صورت مستقيم نهايت مجازات را براي متخلفان این قسمت بدون در نظر گرفتن مراحل آن اعمال کند و میزان مجازات کاملا با نظر مدیر دنیای مربوطه خواهد بود .

6. مجازات ها

بجز مواردي که در بندهاي 1 تا 6 قوانين ارايه شد ، موارد ديگري نيز که در زير اعلام مي شوند مشمول مجازات هستند :

6.1. سعي در تحت فشار قرار دادن کارکنان بازي به منظور گرفتن امتیازی در بازي .

6.2. سعي به هر نحوي در بدست آوردن اطلاعات محرمانه بازيکن ديگر، مثلاً کلمه رمز و يا ديگر کدهايي که نياز به دانستن آنها ندارد.همچنين انتشار گزارشات نبرد و يا جاسوسي بدون موافقت هر دو طرف نيز مجازات خواهد شد.

6.3. اجرا نکردن قوانين درباره بازي کردن از طريق يک کامپيوتر يا استفاده از نرم افزارهاي مخفي کردن آي پي و غيره ، پیامدهای هرگونه استفاده از برنامه های تغییر آی پی که منجر به مشکلات بعدی برای اکانت شود به عهده ی خود بازیکن است.

6.4. استفاده از اسمها و لقب هاي غير اخلاقي.

6.5. استفاده از اسمها و لقب هاي غير اخلاقي و عکسهاي غير اخلاقي در انجمن.

6.6 توهين به بازيکن ديگر يامسئولان بازي بدون در نظر گرفتن زمان ،مکان و چگونگي آن. مسئولان بازي حق دارند تا بدون اجازه شخص ثالث مستقيماً اقدام نمايند.

6.7. توهين به کاربر از طرف يکي از مسئولان بازي : مجازات ها براي او نیزاعمال خواهند شد بدون در نظر گرفتن وضعيت همکاريي او.

6.8. ارسال لينک هاي مخفي

6.9. درصورت کمک از طرف اکانت های دیگر به یک اکانت بخصوص با ارسال منابع ، دادن قلعه ( پایتخت ، اسکان و ... ) ، زدن اردوگاه های خالی با تعداد بالا در منطقه ی بازیکن و چه در موارد دیگر که موجب اخلال در روند بازی شود ، طرف های درگیر مجازات خواهند شد. . بازیکنان در صورت مشاهده ی موارد اینچنینی با زدن فیدبک مدیر دنیای مربوطه را مطلع سازند تا در صورت تبانی یک عده علیه آنان ، دچار مجازات های سنگین نشوند. زدن فیدبک و گزارش کردن این موارد باعث نشان دادن حسن نیت بازیکن می شوداما دلیلی بر بیگناهی بازیکن نخواهد بود و بررسی موارد ذکر شده به عهده ی مدیر دنیای مربوطه است.

 • مسئولان بازي حق دارند تا مجازات ها را بدون اطلاع دادن به کاربر اعمال کنند *

برخی از مجازات ها عبارتند از :

 • توقيف موقت از انجمن رسمی بازی
 • توقيف دايم از انجمن رسمی بازی
 • توقيف موقت از ورود به انجمن بازي
 • توقيف دايم از ورود به انجمن بازي
 • غيرفعال کردن قابليت فرستادن پيام در بازي به صورت موقت
 • غيرفعال کردن قابليت فرستادن پيام در بازي به صورت دائم
 • توقيف ازورود به بازي به صورت موقت بدون آنکه قلعه کاربر در دسترس براي حمله باشد.
 • توقيف ازورود به بازي به صورت موقت و قلعه کاربر در دسترس براي حمله مي باشد.
 • توقيف ازورود به بازي به صورت دائم و قلعه کاربر در دسترس براي حمله مي باشد.
 • پاک کردن اکانت کاربر
 • ثابت شود، تمام اکانت های متخلف غیرفعال خواهند شد. Babysitting اگر يکي از تخلفات : تعدد اکانت و يا
 • توقيف از دسترسي به قسمت های مرتبط با بازي.

اگر شواهدی پيدا شود که بازیکن قوانین را راعایت نکرده است مسئول بخش ( مدیر دنیای مربوطه ) آن را بعنوان تخلف تلقي ميکند و بازیکن خاطی مجازات خواهد شد. مسئول بخش ( مدیر دنیای مربوطه ) موظف نيست تا در مورد تصميمش به بازیکنان دیگر توضيحي دهد.

7. تبليغات

هرگونه تبليغات غير مجاز ممنوع ميباشد( در پیام ها ، اطلاعات قبيله ،قلعه و يا اسم مستعار )، بدون اهميت به اينکه تبليغ در قالب متن باشد يا در قالب بنر ،لينک، عکس و غيره.

8. نبردها، به منظور افزايش مصنوعي تجربه ی بازیکنان.

.نبردهايي که به منظور افزايش مصنوعي تجربه بازيکن صورت می گیرند منجر به توقيف مي شوند بدون اهميت دادن به دلايل آن و بازیکنان بصورت غير قابل دسترس براي حمله و همینطور کسر امتیاز مجازات خواهند شد آن هم بدون اخطار قبلی . بررسی نبردهای بازیکنان به عهده ی مدیر دنیای مربوطه است و میزان مجازات با نظر شخص ایشان خواهد بود توضیحات بیشتر :

بازیکنان در صورت مشاهده ی نبردهای مشکل دار ( مناسب نبودن بالانس نیروها ، سبک ارتش ، مهارت ها ، اختلاف زیاد در میزان تجربه ی کسب شده و... ) با زدن فیدبک مدیر دنیای مربوطه را مطلع سازند تا در صورت تبانی یک عده علیه آنان ، دچار مجازات های سنگین نشوند. زدن فیدبک و گزارش کردن این موارد باعث نشان دادن حسن نیت بازیکن می شوداما دلیلی بر بیگناهی بازیکن نخواهد بود و بررسی موارد ذکر شده به عهده ی مدیر دنیای مربوطه است .

9. تزریق منابع

تزریق منابع به اکانتی خاص تخلف محسوب می شود ، چه منابع مستقیم ارسال شود ، چه با پیشنهادات بازار و چه از طریق اجازه ی غارت با هماهنگی قبلی . تصمیم گیری در این مورد کاملا به عهده ی مدیر دنیای مربوطه است توضیحات بیشتر :

بازیکنان در صورت مشاهده ی موارد مشکوک ( دریافت منابع از اکانت های ناشناس و .. ) با زدن فیدبک مدیر دنیای مربوطه را مطلع سازند تا در صورت تبانی یک عده علیه او ، دچار مجازات های سنگین نشوند. زدن فیدبک و گزارش کردن این موارد باعث نشان دادن حسن نیت بازیکن می شوداما دلیلی بر بیگناهی بازیکن نخواهد بود و بررسی موارد ذکر شده به عهده ی مدیر دنیای مربوطه است.

ذکر چند مورد که تزریق منابع تلقی می شود :

9.1. ارسال منابع به یک بازیکن ( چه در داخل قبیله و چه در بیرون قبیله ) با مارش بازرگانی مستقیم ( استفاده نکردن از قسمت پیشنهادات بازار ): هر بازیکن تنها مجاز به ارسال مارش بازرگانی مستقیم حداکثر تا 5 بار در طی یک دوره 7 روزه به یک بازیکن دیگر است . در صورت ارسال مارش های بازرگانی مستقیم بیشتر بازیکنان خاطی مجازات خواهند شد. هر بازیکن مجاز است تنها حداکثر 7 بار در طی یک دوره 7 روز مارش بازرگانی مستقیم ازبازیکنان دیگر ( چه در داخل و چه در بیرون قبیله ) دریافت کند . دریافت مارش های بازرگانی بیشتر به منزله ی تزریق منابع تلقی شده و بازیکنان خاطی مجازات خواهند شد.

بهتر است بازیکنان عزیز برای تبادل منابع با بازیکنان دیگر از قسمت پیشنهادات بازار استفاده کنند.

ارسال منابع ازبازیکنان ضعیف به بازیکنان قوی تر و بالعکس چنانچه در چارچوب گفته شده ی بالا صدق نکند منجر به مجازات بازیکن خواهد شد و سطح بازیکنان در مورد قانون اعلام شده بی تاثیر خواهد بود

9.2. دریافت منابع در روز های آغارین فعالیت اکانت از اکانت های دیگر تزریق منابع تلقی شده و طرف های درگیر مجازات خواهند شد بررسی موارد و اعمال مجازات به عهده ی مدیر دنیای مربوطه است این مورد در دنیاهای پر سرعت در هفته ی اول فعالیت اکانت و در دنیاهای کم سرعت در 2 هفته ی اول محاسبه خواهد شد ، استفاده از قسمت پیشنهادات بازار در تاریخ های اعلام شده بلامانع می باشد

9.3. ارسال مارش حمله به بازیکن هم قبیله ای به منظور غارت کردن و دریافت منابع از ان بازیکن تزریق منابع تلقی شده و منجر به مجازات بازیکن حمله کننده خواهد شد

###10. ساعت آنلايني و چگونگی محاسبه ی آن.###

با توجه به قواعد بازي هر بازيکن مجاز به 20 ساعت بازي در هر 24 ساعت ميباشد که این بازه ی زمانی برای دنیاهای جهانی از 00:00 تا 23:59 دقیقه میباشد . این زمان همان زمان مرجع به ساعت گرینویچ میباشد . شما در بالاي صفحه و کنار نام قلعه تان شمارشگري را مشاهده مي نماييد که ساعت بازي را نمايش ميدهد. ميزان فعاليت شما ( ساعت آنلايني اکانت ) در نواري که در پايين صفحه ي مالکيت شما تعبيه شده نمايش داده مي شود.

حداکثر ساعت بازي براي هربازیکن در هر 24 ساعت 20 ساعت است ، ساعت های فعالیت در بازه های زمانی 00:50 ، 13:50 ، 14:50 و... ثبت می شود. محاسبه ی فعالیت و حضور هر اکانت در بازی بر حسب دقیقه است و نه ساعت ، این بدان معنی است که چنانچه شما بازه ی زمانی 12:50 تا 13:50 را بطورکامل آنلاین باشید و یا فقط یک دقیقه در این بازه آنلاین باشید در هر دو حالت این برای اکانت 1 ساعت فعالیت و حضور به حساب می آید

در ساعت هاي 18 و 19 از فعالیت اکانت ، شما يک پيام مديريت هشدار دهنده دريافت ميکنيد که به حداکثر زمان مجاز برای بازي نزديک ميشويد. توصيه ما به شما اين است که هنگام مشاهده ي فعاليت بيش از 19 ساعت در روز در کمترين زمان ممکن بازي خود را متوقف و از اکانت خود خارج شويد. در صورت بازي بيش از 20 ساعت و مشاهده ي هشدار آن ( مشاهده پيام هشدار 20 ساعت بازي کردن ) شما 1 ساعت برای بازی وقت خواهيد داشت و پس از آن حساب شما برای 6 ساعت قفل شده و مجازات می شوید بطوری که ساير بازيکنان می توانند شما را مورد حمله قرار دهند ، بعد از پایان این مجازات اکانت بطور اتوماتیک وارد حالت بیکاری خواهد شد.

بخاطر داشته باشيد هميشه براي خروج ازبازي از گزينه ي خروج استفاده کنيد و صرفا به بستن مرورگر خود اکتفا نکنيد زیرا ممکن است 1 ساعت فعالیت بیشتر به واسطه ی حضوراکانت در مرورگر به ساعت های فعالیت اکانت اضافه شود

سيستم بررسي ساعت آنلايني اکانت کاملا اتوماتيک است و توقيف با درسترسي حمله نيز بصورت اتوماتيک اجرا مي شود و هيچگونه اشتباهي در اين سيستم صورت نميگيرد ،مديريت کردن ساعت های آنلاين بودن و فعالیت اکانت به عهده ي خود بازيکن است

11. شارژبک

شارژبک به عملی که با درخواست بازگشت مبلغ بعد از پرداخت برای یکی از سرویس های بازی انجام می شود، گفته می شود. شارژبک قویاً ممنوع است. جریمه شارژبک توقیف حساب بدون هیچ اخطاری است.

12. موارد ذکر نشده

به دلیل حیطه ی وسیع تخلفات توسط بازیکنان مدیران بازی در هر دنیا مجاز به مجازات بازیکنان در مواردی که در اینجا ذکر نشده میباشند . مدیران زمانی که متوجه شوند که اقدامات یک بازیکن باعث شکستن قواعد بازی جوانمردانه شده و یا عملی ناعادلانه بوده که باعث ضایع شدن حق سایر بازیکنان میگردد میتوانند با توجه به اختیارتی که به انها داده شده با متخلفان برخورد کنند و متخلفان را مجازات کنند .

III. گزارش

1. گزارش بازيکن

گزارش بازيکن براي هرگونه تخلف در مورد بازیکنان دیگر در بازی از طریق فیدبک و در انجمن بازي با ارسال گزارش به مدیرت قسمت مربوطه میباشد :

اگر گزارشي به دروغ به منظور مجازات يک دشمن ارسال شود ، بازيکني که گزارش را ارسال کرده مجازات خواهد شد.

2. گزارش اعضاي مسئول

اگر بازيکن يا بازيکناني به کار يکي از اعضاي مسئول در بازی و یا انجمن رسمی شک دارد مي تواند درخواست بازرسي بر روي مسئول نمايد.درخواست ميتواند به صورت آشکار در انجمن بازي و یا با زدن فیدبک در بازی اعلام شود. اگر خطاي مسدئول ثابت شود ايشان از هرگونه دسترسي به بازي محروم خواهد شد همچنين از ليست اعضا پاک خواهد گرديد.

**گزارشات تنها در صورتي خوانده خواهند شد که به صورت مؤدبانه نوشته شده باشند.*

3. گزارش تخلفات داخل بازی

در بازی قسمت های وجود دارد به نام (گزارش سواستفاده) که شما می توانید موارد خلاف قوانین را از طریق آنها گزارش کنید. توجه داشته باشید که تنها زمانی از این گزینه بهره ببرید که بی قانونی و یا تخلفی در آن وجود داشته باشد. پس از هر گونه ارسال گزارش و کلیک کردن های بی مورد بر روی این گزینه خودداری کنید.

در صورتی که کاربری که اقدام به ارسال گزارش بی مورد کند ٫حرکت وی تخلف محسوب شده و با کاربر گزارش کننده برخورد خواهد شد.

بررسی این گزارش ها و اعمال قانون بر بازیکنان متخلف با مدیر دنیای مربوطه خواهد بود

IV. ضميمه

1. بررسي تصميمات مديريت

فعاليتهاي يک مدير تنها توسط مدير ديگر يا مدير ارشد ميتواند از او سلب شود.

2. غرامت

2.1. اگر بازيکني قرباني ايراد بازي و يا مسئول شد، غرامت دريافت خواهد کرد.

2.2. اگر بازيکني سعي کند تا بوسيله درخواست از مدير ديگر از تصميمات يک مدير چشم پوشي کند ، بازيکن از بازي حذف خواهد شد. مگر آنکه با مدير ارشد تماس برقرار کند و دلایل خود را شرح دهد.

3. اعتراضات

هرگونه خطای توضيح داده نشده در قوانين بازي ميتواند منجر به يکي از مجازات هاي ذکر شده در بالا شود . بسته به نوع خطا ، مجازات حتي ميتواند شامل ديگر سرويس ها از جمله انجمن رسمی بازی را نيز در بر بگيرد. کارکنان "جنگ خان ها" موافقت دارند تا به بهترين نحو اينگونه حرکات را رسيدگي کند.

4. حالت هاي شرح داده نشده

مديران ارشد بازي حق دارند تا در حالتي که بازيکني از قوانين تحدي کند او را به سليقه خود مجازات کنند. شایان ذکر است به هیچ عنوان بی طرفی و دلسوز بودن مدیر های ما زیر سوال نحخواهد رفت و ما هرگونه ارتباط بین تیم مدیریت این بازی با بازیکنان را به شدت تکذیب می کنیم

V. پرداخت ها

پرداخت به شرکت XsSoft Ltd., از طريق اس ام اس يا هر طريق ديگر ،در هيچ شرايطي باز پس نخواهد شد. وقتي يک اکانت به دليل پيروي نکردن از قوانين جاري، مجازات شده است ، کارکنان بازي موظف نيستند تا سکه هاي حساب را به حساب جديد انتقال دهند و با به هر صورتي با بازيکن مبادله نمايند.

پول رایج مجازی و سرویس ها : انتقال پول رایج بازی (سکه، ستاره و غیره) و یا سرویس های مجازی (اشتراک وی ای پی، استخدام جمعیت و غیره) از یک دنیا به دنیای دیگر، از یک ورژن بازی به ورژن دیگر و یا بین بازی های XS-Software اجازه داده نمی شود. هر درخواستی در این زمینه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

يک اکانت که به بازي پرداخت داشته است خود رابه عنوان يک “هديه کننده” مطرح ساخته است که این يک امر کاملاً داوطلبانه ميباشد و کارکنان را موظف به انجام هيچ کاري نمي کند. پرداخت ها مقداري سکه را به اکانت شما اضافه مي کند که بازيکن را قادر ميسازد تا از يک سري اختيارات اضافي براي مدتی مشخصي استفاده کنيد. “وضعيت هديه دهنده ” هيچ برتري به او در مقابل بازيکنان ديگر و همچنين هيچگونه حق مبادله بعد از اعمال مجازات براو به خاطر تجاوز از قانون را ، نخواهد داد.

VI. تيم مدیرت بازي (کارکنان)

بازي کردن اين بازي براي مدیران تیم بازی ممنوع ميباشد. همچنين براي مدیران ممنوع است تا به حساب بازيکنان وارد شوند. تنها حالت استثنا این است که مدیر انجمن رسمی باشد ، برای این مدیران انجام بازی بلامانع است.

کارکنان :

 • مسئول هيچ گونه زيان (حتي اگر مربوط به بازي باشد) کاربر در نتيجه مشارکت در بازي نيست.
 • مسئول هيچگونه مشکل سيستم هايي که بازي را پشتيباني مي کنند نيست .
 • حق بستن دسترسي به بازي درزمان لازم را دارا مي باشد.
 • حق جبران کردن زيانهاي بازيکناني که از کارکنان زيان ديده اند را دارا مي باشد.
 • حق تصحيح کردن در بازي در همه صور آن بدون هشدار دادن را دارا مي باشد.
 • حق عوض کردن اين قوانين با هشدار قبلي به بازيکنان از طريق ارسال پيام درون بازي و يا انجمن را دارا مي باشد.

VII. برقراري ارتباط

تنها راه تماس بصورت رسمی با کارکنان بازی از لینک های تعبیه شده درپایین صفحه ی جنگ خان ها می باشد . همچنین بازیکنان میتوانند از انجمن رسمی بازی نیز برایارتباط با کارکنان و مدیران این بازی استفاده کنند

کارکنان موظف به اطمينان دادن به شما براي حضور و يا جوابگويي به سوال شما نيستند.

IX. انجمن

حالت هاي معمول:

انجمن رسمي ، براي بازي “جنگ خان ها” ميباشد. با لینک : http://forum.madmoo.com/

هيچ کسي موظف به اظهار نظر در هيچ موضوع گفتگويي نيست حتي مديران و مديران ارشد.شرکت در انجمن بازي کاملاً اختياري است و هيچ کاربري موظف به انجام آنچه که کس ديگري درخواست کرده نمي باشد.اطلاعات مورد نياز داده مي شوند ، درخواست نمي شوند.

1. ارسال يک موضوع جديد

1.1. عنوان موضوع جديد بايد در حد قابل درک و در مرتبط با آن قسمت از انجمن که ارسال شده باشد “قابل درک” بودن يعني استفاده از کلمات کليدي که معني را به خواننده انتقال دهد نه تمام جمله.

1.2. موضوعات تکراري : هنگامي که کاربر قصد ارسال موضوعي را دارد موظف است ابتدا موضوع را در بخش جستجو، جستجو کرده تا بررسي کند که قبلاً موضوع شبيه به آن ارسال نشده باشد. “پستهاي چندگانه” (ارسال کردن يک موضوع مشابه قبلي) بر طبق آنچه گفته شد مجازات خواهند شد.

1.3. موضوع روز: وقتي که يک موضوع جديد ارسال شده ، کاربري که ارسال ميکند موظف است تا ببيند اگر موضوعي که او مي خواهد ارسال کند مرتبط به موضوع آن قسمت از انجمن باشد. در هر قسمت موضوعي انجمن يک محدود يت مخصوص مي تواند باشد ( نشان داده شده در يک موضوع در بالاي قسمت که معمولاً به عنوان “موضوع مهم” نامگذاري شده است).

1.4. نويسنده موضوع: هر کاربري که يک موضوع جديد ايجاد مي کند به عنوان نويسنده آن مطرح مي شود. نويسنده موظف است تا در اولين ارسال درآن موضوع ،محدوده هايي که گفتگو در آن موارد دنبال مي شود را معين کند.که مي تواند يک سؤال ساده باشد، يک عبارت که مشکلات اصلي تاپيک را معين مي کند باشد و غيره. يک نويسنده مي تواند تا با کارکنان انجمن از طريق پيام خصوصي (ويا با کليک کردن بر روي دکمه “گزارش” ارتباط برقرار کند ) و براي پاک و يا تغيير يک جواب ارسال شده به موضوع خود بر اساس اينکه به موضوع مرتبط نيست را در خواست نمايد. کارکنان پس از بررسي آن بهترين راهکار را اعمال خواهند کرد.

2. ارسال پاسخ

قبل از ارسال پاسخ شما موظفيد تا بررسي کنيد که با موضوع هم خواني داشته باشد. منحرف کردن موضوع نه تنها با پاک کردن آن مجازات خواهد شد بلکه از دسترسي شما به انجمن نيز جلوگيري خواهد شد.

3. ادب و بيان

گفتگو ها مي بايست در چهار چوب احترام و منظم برقرار شوند. بحث کردن به صورت گستاخانه ممنوع مي باشد و شديداً مجازات خواهد شد. بي ادبي، گستاخي و برخوردهاي طعنه آميز، مدارا نخواهند شد، حذف خواهند شد و جريمه ها يي بکار برده خواهد شد. ارسال هاي حاوي تبعيضات نژادي و جنسي کاملاً ممنوع مي باشند . کاربر نمي بايست عقيده بازیکنان قبل را تکرار کند زيرا آن به عنوان شلوغ کردن آن بخش و برهم زدن نظم برداشت خواهد شد. اين نيز هم مجازات خواهد شد.استفاده مفرط از شکلکها ، عکس ها ، رنگ آميزي ،بزرگنمايي کلمات و افزايش سايز نوشته ها نيز مجاز نخواهد بود.

4. تبليغات

ارسال نظرات توهين آميز درمورد موضوعي يا گروهي ، يک آگهي تبليغي محصول يا سرويسي به صورت عمدي، جستجو براي کمک در عوض پول يا جستجو/پيشنهاد/پخش غير قانوني اطلاعات درباره گروه / شرکت/ شخص، شديداً ممنوع ميباشند..

5. تصاوير

5.1 عکس هاي بي ادبانه، خشونت آميز، نژاد پرستانه ممنوع ميباشند.

5.2 . آواتار/مود – با قسمت 5.1 همخواني داشته باشد وطول آنها بيشتر از 120 پيکسل نباشد. مود (حالت) بايد مرتب ومنظم بوده و از قوانين مربوط به بزرگ نمايي و يا رنگ آميزي تجاوز نکنند.

6. فعاليتهاي کارکنان زمانيکه از قوانين انجمن سر پيچي شده است:

هر متجاوز کننده از قوانين بصورت پاک کردن و يا تغيير موضوع ،ارسال يا قسمتي از آن، بدون هشدار قبلي جريمه خواهد شد.متخلفان پيغام خصوصي از طرف کارکان دريافت خواهند کرد که به صورت خودکار سطح هشدارهاي(درصد هشدار) او را افزايش خواهد داد و سپس براي مدت محدودي از حقوق کاربران متخلف جلوگيري خواهد شد و يا بر اساس تصميم کارکنان انجمن و مديرت به صورت ديگري با آنها رفتار خواهد شد.

هر کاربري هنگام ثبت نام موظف خواهد بود تا از قوانين پيروي کند. البته حضور در انجمن اختياري مي باشد و کارکنان انجمن ، هر کاربري را که ثبت نام کرده ، آشنا با قوانين تلقي مي کند . اطلاعات در مورد محدوديت ها دليل سرپيچي از قوانين انجمن ميباشد.هر کاربري که جريمه شده حق دارد تا با يکي از اعضاي کارکنان ارتباط برقرار کرده (از طريق پيغام خصوصي ) و درباره دليل جريمه خود سؤال نمايد.

7. قسمت پيشنهادات

قبل از آنکه پيشنهاد جديدي را مطرح کنيد لازم است تا بررسي کنيد که قبلاً پيشنهاد مشابه اي مطرح نشده باشد.درست مثل بقيه قسمتها اينجا نيز توضيح عناوين ضروري است. هرچه که سبک پيشنهاد شما بهتر باشد احتمال بيشتري براي بررسي آني دارد. پيشنهاد بايد يک الت پرسشي با جواب هاي صحيح و ساده داشته باشد. اگر بازيکنان ديگر نظر منفي روي پيشنهاد شما داشته باشد، آن پيشنهاد به صورت اتوماتيک مرجوع خواهد بود. اگر به نظر بقيه بازيکنان تـأ ئيد شده باشد در شروع مجدد بازي بطور 100% ظاهر خواهد شد.اگر هر پيشنهادي از قوانين تبعيت نکند مسدود و پاک خواهد شد.

IX. کاربران

ثبت نام به اين منظور است که کاربران اين قوانين را خوانده و با آن موافقت کرده اند . خود کاربران موظف هستند تا مرتب تغييرات در قوانين را بررسي کنند.براي آنان که قوانين را زير پا گذاشته اند ، آگاه نبودن از آن عذر موجه اي نيست . کاربران مسئول حفظ اطلاعات شخصي خود هستند و آنها را براي هيچ يک ازبازیکنان حتی اعضاي تیم مدیریت ( علي يا قبلي ) افشا نسازند . اگر مانند آن اتفاق افتد کارکنان بازي مسئول آن نيستند و تمام مسئولیت به عهده ی خود بازیکن خواهد بود.

کليه حقوق بازي متعلق است به شرکت XsSoft Ltd. (www.xs-software.com/)

حقوق اين متن متعلق به XsSoft Ltd. ميباشد و تکثير آن بدون موافقت کتبي ما ممنوع است.

بازگشت به بالا