Locul meu de muncă

Domnişoara ta are nevioe de stabilitatefinanciară.Estebinepentrueaă menţinăunnivelînalt de competenţă profesională.Pentru arealizaacest lucru,eatrebuie să lucreze, astfel încât săcâştige destui bani pentruaavea un stil de viaţă şi garderoba pe care şi le doreşte.Domnişoara ta trebuie sătermineuncursde pregătire profesionalăîn cadrul Agenţiei pentruocuparea forţei de muncăpentru aputealucra.Toate tipuriledemuncăsuntplătitepeoră-chiardacăte ducisălucrezitimp de o oră,esti plătit.Poţialegeduratazilei de lucruale domnişoarei.-de la 30 de minutepanala 8 ore.Totusi,nu vreisă o epuizeziîn totalitate-eaare nevoiepentru aaveatimpliberpentru a dansa ;)

Înapoi sus