Zasady Gry

I. Ogólne zasady

1. Rejestracja

Gra "Imperium Stylu" jest darmową grą na przeglądarkę. Rejestracja jest bezpłatna i jedynym wymaganiem jest Twoja zgoda na poniższe warunki.

2. Konta

Każda gracz (osoba) może posiadać wyłącznie jedno konto w grze i na forum.

3. Forum

Forum znajdujące się pod adresem http://forum.imperiumstylu.pl jest oficjalną częścią gry Imperium Stylu. Wszystkie wykroczenia, łamiące zasady w tym miejscu, będą karane natychmiastowo, mogą też pociągnąć za sobą kary w grze.

4. Gra Imperium Stylu

Zespół Imperium Stylu nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację opcji, które oferuje gra. Imperium Stylu jest grą wirtualną i chociaż przypomina prawdziwe życie, pozostaje jego wirtualną kopią. Operacja plastyczna w życiu realnym jest poważną operacją, do której należy podchodzić ostrożnie i zrozumieniem. Prawo zabrania operacji kosmetycznych osobom poniżej 18-ego roku życia. Przed podjęciem takiego kroku lepiej skonsultuj się z przyjaciółmi, rodziną i ekspertami. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub problemy związane z opcjami jakie są dostępne w grze również porozmawiaj o tym z rodziną, przyjaciółmi lub zapytaj Administracji w grze.

5. Waluta gry i usługi

Transfer zakupionej waluty gry (Diamentów) albo innych usług (konta Premium, talentów) pomiędzy kontami w grze, z jednej wersji gry (kraju) do innej lub między różnymi grami XS Software nie jest dozwolony. Wszelkie takie wnioski będą odrzucane.

6. Oficjalny język

Językiem oficjalnym w grze oraz na forum (http://forum.imperiumstylu.pl) jest język polski. Komentarze, pytania i wszystkie inne stwierdzenia muszą być złożone wyłącznie w języku polskim.

II. Restrykcje i kary

1. Wielokontowość

Z "wielokontowością" mamy do czynienia, gdy jeden gracz dokona więcej niż jednej rejestracji. Jest to poważne wykroczenie i będzie karane bez ostrzeżenia - karą jest blokada wszystkich kont użytkownika. Kara dotknie kont nierozwiniętych jak i tych rozwijanych.

Gracze, którzy będą używać tego samego komputera, muszą natychmiast po rejestracji poinformować o tym administrację przez opcję Kontakt. Gracze, którzy nie poinformują administracji o grze na jednym komputerze, będą ukarani za naruszenie reguł gry. Gracze grający na jednym komputerze NIE maja prawa do:

  • głosowania na siebie wzajemnie;
  • pojedynkowania się między sobą;
  • wspierania konta/kont założonych z tego samego komputera;
  • udziału w skoordynowanych działaniach z uczestniczkami mającymi konta założone na tym samym komputerze przeciwko innym użytkowniczkom;
  • logowania się jednocześnie, na jednym komputerze, na więcej niż jedno konto w grze.

Utworzenie kont na różnych adresach IP w celu wsparcia jednego, głównego konta w jakikolwiek sposób, na przykład głosowanie lub pojedynki, jest także uważane za wielokontowość.

Uwaga: Jest to tylko kilka przykładów wielokontowości bezpośredniej i pośredniej.

Karą za wielokontowość jest blokada wszystkich kont bez ostrzeżenia.

2. "Robaki" i usterki systemu

"Robaki" są błędami lub usterkami w kodzie gry, które przez użycie skryptów przez gracza powodują że lepiej rozwija się od pozostałych, tym samym łamie zasady gry, powodując m.in. problemy w pracy serwera.

Jeśli gracz znajdzie błąd w grze, zobowiązany jest do poinformowania o nim administracji. Gracz, który nie poinformuje o błędzie i będzie go wykorzystywał zostanie ukarany blokadą konta bez ostrzeżenia.

Jeśli gracz będzie używał zgłoszonych już „robaków”, jego punkty zostaną zredukowane o połowę.

W przypadku bezpośredniego wejścia na cudze konto bez wiedzy właściciela, np.: Hacking, ingerencji pośredniej w grę z innego konta, lub jakichkolwiek niepożądanych działań przeciwko innemu graczowi lub serwerowi*- konta sprawców zostaną zablokowane.

Jeśli nastąpi próba obejścia systemu w sposób otwarty, celowo utrudniając pracę serwera lub manipulowania kodami gry, konto sprawcy zostanie zablokowane ** Administracja gry zachowuje sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie w sądzie, zgodnie z prawem Republiki Bułgarii za zniszczenia oraz zwrot kosztów administracyjnych.

3. Boty

Przez "boty" rozumiemy wszystkie (automatyczne) skrypty w każdej możliwej formie, które wymuszają aktywność na koncie gracza (za wyjątkiem "automatyzmów" gry). Wykorzystywanie botów łamiących w jakikolwiek sposób zasady gry, będzie karane blokadą konta.

4. Chargeback

Chargeback jest to działanie użytkownika polegającego na wycofaniu płatności za dokonany wcześniej zakup waluty w grze. Takie działanie jest surowo zabronione i karane blokadą konta bez ostrzeżenia.

5. Szantaż, obelgi i awatary

Wszelkiego rodzaju szantaż i groźby (fizyczne, odnoszące się do wirtualnego oraz prawdziwego życia), skierowane do graczy, mogą prowadzić do czasowego lub stałego zablokowania konta nadawcy. Według uznania członka zespołu (Teamu), który blokuje, może zostać również zablokowany dostęp do forum. Za tego rodzaju naruszenia gracz zostaje ukarany, blokadą jego konta zgodnie z tabelą kar.

Zniewagi wszelkiego rodzaju, bez względu do kogo są one adresowane i gdzie są publikowane (na przykład: komentarz w profilu, w prywatnej wiadomości, nazwy Pani, zwierzaka, itp.) będą karane według tabeli kar - decyzję podejmuje członek zespołu. Obraźliwe nazwy zostaną ocenzurowane.

Zdjęcia i awataryZdjęcia i awatary propagujące treści mocno erotyczne, ostrą pornografię, przemoc, czy w jakikolwiek sposób łamiące publiczne dobra moralne, będą cenzurowane, a gracz, który ich używał zostanie ukarany zgodnie z tabelą kar, decyzję podejmuje członek zespołu.

6. Kary

Oprócz naruszeń regulaminu przeciwko zasadom gry wymienionym wcześniej, karze podlegają również wykroczenia opisane poniżej: - Podszywanie się pod członka Teamu, próby wymuszenia korzyści, wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy - zarówno realnych jak i wirtualnych w wiadomościach, komentarzach np. o treści: zbieram na operację, pomóż; przegraj pojedynek za pieniądze; kup mi diamenty, itp. itd. - Próby wymuszenia na graczu, w jakikolwiek sposób, hasła do jego konta a także wszelkiego rodzaju informacji, do których normalnie, inni gracze nie mają dostępu. - Niestosowanie się do zasady gry na 1 komputerze/używając programów do zmiany adresu IP, publicznego proxy, itp.. - Niecenzuralne i obrażające nazwy. gracza, również na forum. - Niecenzuralne i obrażające nazwy i/lub awatary na forum jak i w grze. - Zniewagi oraz groźby skierowane pod adresem członka zespołu, niezależnie od miejsca i czasu, w którym są one skierowane. Zespół zastrzega sobie prawo do działania wedle własnego uznania, gdy udowodniono nadużycie, bez potrzeby informowania o tym osób trzecich. - Zniewagi oraz groźby skierowane pod adresem członka zespołu przez gracza (patrz punkt poprzedni). Kara dotyczy każdego gracza, jego status darczyńcy w grze nie ma znaczenia. - Team zastrzega sobie prawo do zastosowania różnych rodzajów kar bez powiadomienia o tym graczy.

Kary: - Tymczasowy zakaz pisania postów na forum gry, - Stały zakaz pisania postów na forum gry, - Tymczasowy ban na forum gry, - Stały ban na forum gry, - Tymczasowy ban konta w grze, - Stały ban konta w grze, - Kasacja konta gracza, - Jeśli są dowody na wielokontowość kasacja wszystkich kont łamiących zasady*, - Bany od maszyn powiązanych z grą.

Tabela kar znajduje się tutaj: http://forum.imperiumstylu.pl/viewtopic.php?f=5&t=260

  • Jeśli dowody są niepodważalne administracja natychmiast wyciągnie konsekwencje. Administracja nie jest zobligowana do podawania wyjaśnień swoich decyzji.

Uwaga: pytania odnośnie zablokowanych kont oraz zbanowanych kont, powinny być wysłane WYŁĄCZNIE NA KONTAKT W GRZE - skierowane do osoby nakładającej karę. Obraźliwy język wiadomości lub wielokrotne prośby o komentarz, po tym jak był już otrzymany, nie będzie tolerowany.

7. Reklamowanie

Zakazane są wszystkie rodzaje nieautoryzowanych reklam (w komentarzach, chmurkach, o mnie czy nazwie gracza), w formie tekstu, baneru, linku, obrazka, awatara, itp.

III. Raportowanie

1. Raportowanie gracza

Przypadki naruszenia zasad gry powinny być zgłaszane w następujący sposób: - nieregulaminowe komentarze, prywatne wiadomości zarówno w grze, jak i forum– przycisk „zgłoś obrazę”; - nieregulaminowe profile, sygnaturki, avatary, „O mnie”, chmurki- „Co porabiasz teraz?”- przycisk „zgłoś profil”; - inne przypadki łamania regulaminu gry i forum mogą być zapostowane na forum, zgłoszone na KONTAKT w grze lub pod adresem: http://xs-software.com/contacts.php. Każde zgłoszenie powinno być poparte dowodem, najlepiej w postaci screenu (instrukcja robienia screenów: http://forum.imperiumstylu.pl/viewtopic.php?f=9&t=5197). Jeśli raport jest fałszywy, zostanie ukarany gracz, który sporządził raport a nie raportowany.

2. Raportowanie administracji

Jeśli gracz ma wątpliwości co do pracy administratorów, może poprosić o ich sprawdzenie. Taką prośbę powinien zgłosić na http://xs-software.com/contacts.php. Jeśli dowód winy będzie niepodważalny przeciwko członkowi Teamu, zostanie on ukarany blokadą dostępu do gry oraz wykluczeniem z grona administratorów.

  • Raporty będą brane pod uwagę, jeśli zostaną napisane zgodnie z ogólnie panującymi zasadami etyki.

IV. Dodatek

1. Weryfikacja postanowień administracji

Decyzja wydana przez moderatora forum/operatora gry może zostać cofnięta wyłącznie przez tego samego moderatora/operatora lub jego przełożonego administratora.

2. Rekompensata

Jeśli gracz ucierpi z powodu błędu Teamu, otrzyma z tego tytułu rekompensatę.

Jeśli gracz ignoruje postanowienia moderatora/operatora i pyta innego moderatora/operatora, jego konto zostanie zablokowane. Możliwy jest wyjątek, wtedy gdy wcześniej gracz kontaktował się w tej sprawie z administratorem.

3. Sprzeciwy

Każdy nieuzasadnione wystąpienie przeciw zasadom gry, może doprowadzić do jednej lub kilku kar, a nawet zbanowania gracza. Zależnie od stopnia wykroczenia - kara, może przenieść się z gry "Imperium Stylu" na inne serwisy, włączając w to forum gry oraz inne tytuły XS Software. Administracja "Imperium Stylu" podejmie takie kroki, jeśli uzna, takie wyjście za najlepsze.

4. Niezdefiniowane

Administracja zastrzega sobie prawo do karania graczy łamiących Regulamin w inny sposób, niż opisany w niniejszym Regulaminie.V. Team(administracja) NIEDOZWOLONY jest udział w grze Administratorów. Jedynym wyjątkiem jest, posiadanie przez nich konta do sprawowania kontroli nad forum. Członek administracji nie może wchodzić na konto(a) gracza(y). Team : - nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia (niezależnie od połączenia z grą w jakikolwiek sposób) wyrządzone użytkownikowi, w rezultacie jego uczestnictwa w grze, - nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy związane ze wsparciem gry oraz samą grą, - zachowuje sobie prawo do zadośćuczynienia graczowi, jeśli niesłusznie poniósł karę przez działania administracji, - zachowuje sobie prawo do wprowadzania poprawek w grze oraz wszystkich aspektach związanych z zabezpieczeniami bez informowania o tym graczy, - zachowuje sobie prawo do zmiany tych zasad bez wcześniejszego informowania graczy poprzez informację w grze czy na forum, - zachowuje sobie prawo do blokady dostępu do gry, jeśli wyniknie taka potrzeba. Jest to możliwe po wcześniejszym zaplanowaniu tego przez administrację z nieokreślonych przyczyn.

VI. Kontakt

Jedynym oficjalnym kontaktem z administracją gry jest opcja Kontakt w grze, tudzież przez e-mail. Gracz może również użyć forum gry: http://forum.imperiumstylu.pl/, jednak administracja nie jest zobligowana do zagwarantowania swojej obecności, czy odpowiedzi na pytania.

VII. Użytkownicy

WRAZ Z REJESTRACJĄ KONTA, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZE ZASADY ORAZ ZGADZA SIĘ Z NIMI. ZOBOWIĄZUJE SIĘ TAKŻE DO ICH PRZESTRZEGANIA, A W RAZIE ICH ZŁAMANIA PONIESIE PRZEWIDZIANĄ KARĘ.

Każdy użytkownik zobowiązuje się również do sprawdzania, czy zasady nie uległy zmianom. Nieznajomość zmian zasad, nie będzie zwalniała z obowiązku ich przestrzegania. Użytkownik bierze odpowiedzialność za swoje dane osobowe, nie musi ich nigdy przekazywać żadnemu członkowi personelu - obecnemu czy byłemu. Jeżeli takie dane będą prezentowane, to personel gry nie będzie za to odpowiedzialny.

Prawa do gry należą do XS Software JSCo (http://xs-software.com) Prawa do tego tekstu należą do XS Software JSCo, rozpowszechnianie go bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

Wróć na górę