Lectură

Cititul este o parte importantă aactivităţilor de zi cu zi ale domnişoareitale, deoarecesporeşteniveluleiintelectualşio ajută să-şi găseascăunloc de muncămai bineplătit.Cititul creşteIQ-ul domnişoarei tale, care o vaajutasacastigeprovocărişisă înainteze în jocmairepede.Totuşi, nunumaiaspectuldomnişoarei esteimportant,eatrebuiesă fieşi deşteaptă.Pentrua trimitedomnişoara să citească,du-telaoraş> biblioteca.ReţinecălecturacresteIQ-ulpână cândacesta va ajunge la200.Pentru aaflamai multe desprecreştereaIQ-ul domnişoarei tale, du-tela Caracterisiticile domnişoarei> IQ.

Înapoi sus