Αναβαθμίσεις

Πληροφορίες.Οι αναβαθμίσεις πλοίων είναι βελτιώσεις που γίνονται στα χαρακτηριστικά τους. Γίνονται στα ανάλογα κτίρια, στα : Starport/Stargate/Space channel.Κάθε επίπεδο κοστίζει πόρους και πόντους αναβάθμισης και βελτιώνει τα χαρακτηριστικά. Αν παίκτης ακυρώσει την αναβάθμιση θα λάβει πίσω το 60% ως 80% των πόρων που ξόδεψε, και τους πόντους αναβάθμισης.Κάθε επίπεδο αυξάνει ποσοστιαία την επίθεση και ζωή του πλοίου. Εξαίρεση είναι τα μεταφορικά πλοία (Cargoship/Cargobot/Supplier and Megacargoship/Big cargobot/Megasupplier) που παίρνουν μπόνους στην χωρητικότητα μεταφοράς.Πόντοι Αναβάθμισης.Χρειάζονται για την αναβάθμιση πλοίων και τους παίρνεις όταν κάνεις επιθέσεις σε Renegades.Οι πόντοι ισχύουν για όλους τους πλανήτες σου, και όχι για τον πλανήτη από τον οποίο κάνεις τις επιθέσεις.Οι πόντοι δε χάνονται με κανέναν τρόπο. Ανάλογα με την έκβαση της μάχης, μπορείς να λάβεις διαφορετικό αριθμό πόντων αναβάθμισης.Ο αριθμός εξαρτάται και από τον στόλο που στέλνεις. Περισσότερος πληθυσμός - περισσότεροι πόντοι.

Δε παίρνεις πόντους αν χάσεις τη μάχη.Αναλυτικά:

Συνομοσπονδία
Αναβάθμιση:12345678910
Cargoship10016025641065510491678268442956872
Megacargo ship300480768122919663146503380531288520616
Scout1016264166105168268429687
Cruiser140022403584573491751468023488375816013096207
Guardian120019203072491578641258320133322125154082463
Battlecruiser3000480076801228819661314575033280531128849206158
Destroyer6000960015360245763932262915100663161061257698412317
Bomber440070401126418022288364613773820118112188979302366
Deathstar14000022400035840057344091750414680062348810375809660129549620727

Τερτεθοι
Αναβάθμιση:12345678910
Cargobot10016025641065510491678268442956872
Big Cargobot301482771123319733156505080801292820685
Rogue fighter1016264166105168268429687
Interceptor140022403584573491751468023488375816013096207
Shieldbot140022403584573491751468023488375816013096207
Space armada2990478476541224719595313525016480262128420205471
Goliath392062721003516056256904110465767105227168363269380
Bomberbot432069121105917695283124529872478115964185543296868
Titan14022022435235896357434191894614703132352501376400260224039635845

Νοξοι
Αναβάθμιση:12345678910
Supplier10016025641065510491678268442956872
Megasupplier304486778124519923188510081601305720891
Nox Darth1016264166105168268429687
Nemesis98015682509401464231027616442263074209167345
Absorber600960153624583932629110066161062577041232
Ghost3320531284991359921758348135570089121142593228149
Hornet397863651018416294260704171266740106784170854273366
Sporethrower436869891118217891286264580273283117253187604300167
Queen Nox14016022425635881057409591855314696842351495376239160198269631722

Επιστροφή στην Κορυφή