Vylepšenia lodí

InformáciaLodné vylepšenia slúžia, na zvýšenie vlastností lodí.Lode môžu byť vylepšované z Hviezdneho prístavu/Hviezdnej brány/Kozmického kanálu.Každá úroveň vylepšenia stojí určité množstvo zdrojov a body vylepšenia a zlepšuje vlastnosti lode, ktoré sú aktualizované.Ak hráč zruší vylepšenie v priebehu budovania dostáva 60% až 80% zdrojov ztohto vylepšenia a všetky investované body vylepšenia naspäť.Každá úroveň vylepšenia lode zvyšuje jej útok aživot orovnaké percento zlodnej štatistiky "Vylepšenie za lvl ".Existuje jedna výnimka – ato sú dopravné lode Nákladná loď/Nákladný bod/Zásobovateľ a Mega nákladná loď/Veľký nákladný bot/Megazásobovateľ) získava bonus prepravnej kapacity, pričom každá úroveň modernizácie neovplyvňuje ich útok aživot.Tento bonus je opäť vo výške rovnakého percenta zlodnej štatistiky "Vylepšenie za úroveň".Body vylepšeniaBody vylepšenia sú druhý zdroj. Ich môžete používať na vylepšenie lodí.Tieto body môžete získať pomocou útoku na Odpadlíkov a sú použíteľný* zdroj.*Napríklad:ak získate 2 000 BV a potrebujete 1600 pre vylepšenie vašich lodí - ostanu 400 bodov.Ak štartujete nové vylepšenie s 400 bodov a ho zrušíte - dostanete týchto 400 BV naspäť. BV sú zdielané pre všetky vaše planéty,t.j. sú pridané k vašému účte.Nemôžete stratiť BV .V závislosti na tom či ste výherca alebo výsledok je rovný dostávate odlišné množstvo bodov vylepšenia. Toto množstvo tiež závisí od flotily,ktorú ste poslal na útok Odpadlíkov. Pamätajte si,že nedostanete žiadne body vylepšenia,ak prehrajete.Potrebné body na vylepšenia lodí:

Konfederácia
Vylepšenie:12345678910
Nákladná loď10016025641065510491678268442956872
Meganákladná loď300480768122919663146503380531288520616
Skaut1016264166105168268429687
Krížnik140022403584573491751468023488375816013096207
Ochranca120019203072491578641258320133322125154082463
Bojový krížnik3000480076801228819661314575033280531128849206158
ničiteľ6000960015360245763932262915100663161061257698412317
Bombér440070401126418022288364613773820118112188979302366
Hviezda Smrti14000022400035840057344091750414680062348810375809660129549620727

Tertety
Vylepšenie:12345678910
Nákladný bot10016025641065510491678268442956872
Veľký nákladný bot301482771123319733156505080801292820685
Stíhacie lietadlo1016264166105168268429687
Interceptor140022403584573491751468023488375816013096207
Štítbot140022403584573491751468023488375816013096207
Vesmírna armáda2990478476541224719595313525016480262128420205471
Goliath392062721003516056256904110465767105227168363269380
Bombérbot432069121105917695283124529872478115964185543296868
Titan14022022435235896357434191894614703132352501376400260224039635845

Noxi
Vylepšenie:12345678910
Zásobovateľ10016025641065510491678268442956872
Megazásobovateľ304486778124519923188510081601305720891
Nox Darth1016264166105168268429687
Nemesis98015682509401464231027616442263074209167345
Absorbér600960153624583932629110066161062577041232
Duch3320531284991359921758348135570089121142593228149
Sršeň397863651018416294260704171266740106784170854273366
Vrhač spor436869891118217891286264580273283117253187604300167
Kráľovná Noxov14016022425635881057409591855314696842351495376239160198269631722

Späť na vrchol