برنامه ی پلاتینیوم

برنامه پلاتینوم برای تقدیر از بازیکنان وفادار در بازی میباشد. کاربران وفادار با خرید اعتبار ستاره نیز دریافت میکنند. بازیکنان با خرید اعتبار در برنامه پلاتینوم پیشرفت کرده و این پیشرفت مستقیما با خرید اعتبار قابل انجام است. بازیکن در سطح یک برنامه آغاز به کار میکند، همه بازیکنان در سطح یک هستند و سطح یک هیچگونه پاداشی بهمراه ندارد. با خرید اعتبار و افزایش سطح، ستاره هایی بعنوان پاداش به بازیکنان خریدار داده میشود و سطح آنها ارتقا پیدا میکند. در شروع هر ماه، پیشرفت همه بازیکنان در این سیستم ریست میشود و همه بازیکنان دوباره از سطح یک شروع میکنند. در زیر توضیحات تکمیلی درباره میزان اعتبارات خریداری شده و پاداش آنها بیان شده است.

  • سطح یک: سطح آغازین، نیازی به خرید اعبار نمیباشد. همه بازیکنان در این سطح هستند.
  • سطح دو: خرید 1000 اعتبار، پاداش 30 ستاره
  • سطح سه: خرید 1000 اعتبار یا بیشتر (2000 اعتبار برای یکماه)، پاداش 30 ستاره
  • سطح چهار: خرید 3000 اعتبار یا بیشتر (5000 اعتبار برای یکماه)، پاداش 90 ستاره
  • سطح پنج: خرید 3000 اعتبار یا بیشتر (8000 اعتبار برای یکماه)، پاداش 90 ستاره
  • سطح شش: خرید 3000 اعتبار یا بیشتر (11000 اعتبار برای یکماه)، پاداش 90 ستاره
  • سطح هفت: خرید 3000 اعتبار یا بیشتر (14000 اعتبار برای یکماه)، پاداش 90 ستاره
  • از سطح 7 به بعد برای هر سطح ارتقا نیاز به خرید 3000 اعتبار برای دریافت 90 ستاره پاداش میباشد.

توجه داشته باشید که سطح پیشرفت در برنامه پلاتینوم بدون محدودیت است.

با باز کردن منوی پلاتینوم شما مشاهده میکنید که تعداد اعتبار خریداری شما چقدر بوده است و چه میزان اعتبار برای ارتقا به سطح بعدی نیاز دارید. به تصویر بالا دقت کنید.

بازگشت به بالا