نگاه کلی به نژادها

نژادها در نمکسیا

سه نژاد در نمکسیا وجود دارد - کنفدراسیون، ترتیس و نوکس. هر کدام از این نژادها ساختمان ها، سفینه ها و پدافندهای مخصوص به خود را دارند.

هر نژاد در بازی مزایا و معایب خاص خود را دارد پس درانتخاب نژاد دقت کنید چون نمیتوانید نژاد خود را در یک راند بازی تعویض کنید مگر اینکه اکانت خود را ریست کنید یا اینکه راند ریست شود.

بازگشت به بالا