Правила на играта

I. Общи правила

Правилата и условията на Компанията се намират на страницата й. Можете да ги видите тук. Правата и задълженията на Компанията може да намерите на корпоративния уебсайт - (http://xs-software.com/)

1. Регистрация

В текущото си състояние, играта Хановете е междуплатформена игра, която може да бъде достъпена чрез уеб браузъри и мобилни устройства. Регистрацията в играта е безплатна с условието, че играчите се съгласят с правилата описани по-долу.

2. Допълнителни платформи

Корпоративният уебсайт на компанията, уебсайтът на играта заедно с всичките ѝ официални канали в социалните медии, са единственият официален източник на новини и информация за играта. Всяка форма на нарушение на правилата в гореизброените платформи може да доведе до наказания в играта.

3. Виртуални валути и услуги

Трансферът на всякакъв вид виртуални валути (жълтици, звезди, абонаменти, бустъри и др.) от един игрови свят към друг или между акаунти и игри на Ексес Софтуер е напълно невъзможен. В случай, че един игрови свят в Хановете бъде перманентно затворен, то играчи притежаващи акаунти във въпросния затворен свят, имат точно 6 календарни месеца да се свържат с администрацията на играта, за да възстановят останалите им неизползвани жълтици, които ще бъдат добавени към техен акаунт в активен свят.

4. Акаунт

Всеки играч има право само на един акаунт в един игрови свят.

5. Игра

Хановете е игра, базирана на рундове и всеки свят има определено времетраене на рунда. Веднъж след като рундът е приключил, се взима финалното класиране и светът се рестартира. Всички започват от начало в новия рунд.

ІІ. Ограничения и наказания

1. Мултиакаунтинг

1.1. Мултиакаунтинга се получава, когато потребител направи и/или използва повече от една регистрация и акаунт. Това е строго забранено и се наказва без предупреждение. Наказанието се налага на всички акаунти независимо от тяхната степен на развитие. Ако администрацията определи други действия за злонамерени, зловредни и/или целящи да попречат на честната игра - случаят ще бъде разглеждан като нарушение. Всяко влизане в акаунта, всеки IP адрес, всяка сесия и всякаква браузърна информация се записват (до степен позволена от закона). Не е препоръчително да се дават акаунти на други лица, тъй като това може да представлява сериозен пробив в сигурността. Всеки, който извършва подобни действия, поема цялата отговорност за всички последствия, които биха могли да произхождат в резултат на размяната.

2. Бъгове и пробиви в системата.

За бъг се счита слабост или грешка в кода на играта, което позволява на играч да подобри условията си на игра, по забранен от правилата на играта начин или по начин, който затруднява сървърите на играта или персонала и/или софтуера да върши работата си.

2.1. Ако играчи открят бъг в играта, те са задължени да го докладват на администрацията. Играчите подлежат на наказание, ако не го направят и се възползват от създалата се ситуация.

2.2. Ако играчи се възползват от докладван, но все още неоправен бъг, те могат да бъдат наказани, ако администрацията сметне, че играчите заслужават наказание.

2.3. Ако играчи намерят начин да пробият системата и умишлено да причинят щети по работата й, техните акаунти ще бъдат наказани.

3. Изнудване и обиди

Ако някой играч Ви обижда, изпраща Ви неприлични съобщения, линкове, рекламира или просто не искате да получавате съобщения от потребителя поради каквато и да е причина, можете да се възползвате от функцията "Игнорирай". Добавяйки потребителя в "Списък с игнорирани", играчът вече няма опцията да Ви пише. Ако в някакъв момент решите, че искате отново да получавате съобщения от блокиран играч, можете да го премахнете от списъка Ви с игнорирани потребители.

4. Наказания

Ето и списъка с нарушения, които се наказват, но не са споменати по-горе:

4.1. Изнудване на служител на играта с цел облагодетелстване и получаване на привилегии в играта;

4.2. Опит за сдобиване с конфиденциална информация за друг играч, като например паролата или различни видове кодове, които би трябвало да са недостъпни;

4.3. Нецензурни и обидни никнеймове - Играчите с вулгарен или обиден никнейм ще бъдат наказвани перманентно, тъй като никнейма не може да се промени. В такъв случай играч има правото да прехвърли единствено закупените си жълтици, без никаква част от развитието му, заплатени услуги и др.;

4.4. Обиди и заплахи към служители на играта, независимо от времето, начина и мястото. Администрацията запазва правото си да действа както счита за правилно без да дължи обяснение на 3ти лица;

4.5. Постването на скрити линкове;

5. Реклама

Всички видове не-оторизирана реклама са забранени, независимо дали е под формата на текст, банер, линк, картинка, аватар или др.

6. Битки с цел изкуствено наливане с опит.

Битки, с цел изкуствено наливане с опит (такива се анализират от програмист или администратор), ще водят до наказание. Двете страни, участващи в подобна битка, биват наказани без предупреждение. Неправомерно добития опит се премахва и от двете участващи страни. Ако администрацията сметне за правилно, може да премахне повече от неправомерно добития опит спрямо правилата на компанията.След като установяването на такива случаи е трудно, администрацията има крайната дума относно всеки подобен случай и при обявено нарушение следва наказание спрямо това правило.

7. Отказ на плащане

Отказа на плащане е изискването на средствата ви обратно след като сте закупили услуга в играта. Отказа на плащане се интерпретира като желание за прекратяване на участието в играта. В резултат на това, акаунтът бива перманентно блокиран без предупреждение.

8. Неупоменати случаи

Администрацията запазва правото да наказва играчи, в случаи, неупоменати тук, стига да сметне действията на даден играч за нечестни или за създаващи изкуствено предимство пред другите играчи.

ІІІ. Докладване

1. Докладване на играчи

Играчи докладващи всякакъв вид нарушение, трябва да го правят на Обратна Връзка;

Ако доклад е доказан за неверен, направен с единствената цел да бъде наказан противник, играчът, който е докладвал, подлежи на наказание.

2. Докладване на членове на Администрацията

Ако играч има съмнения за работата на член на администрацията, могат да изискат основна проверка на този член. Такава заявка трябва да се изпрати на: khanwars-support@xs-software.com

ІV. Допълнение

1. Проверка на административни решения

Действията на администратор могат да бъде променени само след единодушно решение на екипа на играта.

2. Компенсации

Ако е играч е жертва на грешка на играта или на член на екипа на играта, той има право да бъде компенсиран, в зависимост от решението на администратора.

Ако играч пожелае компенсация различна от предложената от администратора, молбата ще бъде отхвърлена.

3. Възражения

Всяко необяснено възражение на правилата на играта, може да доведе до едно от по-горните наказания.

4. Забележка

Администрацията не е задължена да дава обяснения за действията си. Въпроси за наказани акаунти или блокиран достъп трябва да бъдат изпращани на Обратна връзка. Обиден и/или вулгарен език, както и множество искания за коментари, след като един вече е бил получен, няма да бъдат толерирани. Информация за играч може да бъде предоставена само на въпросния, но не и на трета страна.

V. Дарения

Дарявайки на компанията Ексес Софтуер АД, независимо дали сте го направили чрез СМС или чрез който и да е друг метод за добиване на услуги в играта "Хановете", то не подлежи на връщане или компенсиране. Когато акаунт е наказан, за неспазване на правилата на играта, администрацията не се задължава да премести жълтиците, звездите, абонаментите, бустърите и др. на играча в нов/друг акаунт или да компенсира играча по какъвто и да било начин. Всякакви абонаментни опции, които са активирани в акаунта не могат да бъдат преместени в друг. Играч, който е допринесъл на играта чрез плащане, е "дарител". Това е напълно доброволно действие и не задължава служителите на играта по никакъв начин. Статута на "дарител" не дава никакво предимство на играчите с такъв пред другите играчи, и не им дава правото да изискват какъвто и да е вид компенсация след като администрацията ги е наказала за доказано нарушение.

VI. Екип Хановете (служители)

Служителите:

  • не са отговорни за щети (независимо дали са свързани с играта или не) на играча, получили се като резултат от тяхното участие в играта.
  • не са отговорни за проблеми с машините, които поддържат играта или самата игра.
  • запазват правото си да компенсират играчите, които са пострадали от действия на служителите.
  • запазват правото си да правят корекции и промени в играта и всичките и аспекти без предупреждение.
  • запазват правото си да променят тези правила, като предварително предупредят играчите чрез съобщение в играта.
  • запазват правото си да блокират достъпа до играта, когато това е необходимо. Това важи както за планираните профилактики, така и за инцидентите.

VII. Контакти

Единствената официална форма на контакт със служителите на играта е Обратна Връзка. Играчите могат да очакват отговор на съобщенията си в рамките на 48 часа в официални работни дни, смятани за такива в Република България.

VIII. Потребителите

С регистрацията на акаунт в играта,потребителите декларират, че са прочели тези условия и са съгласни с изложеното в тях, че ще спазват правилата за коректна игра и че са съгласни да изтърпяват наказанията посочени по-горе ако екипа прецени, че това е необходимо. Приемат като своя отговорност регулярно да се информират за настъпили промени в правилата. Непознаването на правилата не оневинява онези от играчите, които са ги нарушили. Потребителите се задължават да се грижат за личната информация и да не я предоставят на други лица, включително и бивши или настоящи членове на екипа. При предоставяне на такава, екипът няма да поема никакви отговорности.

Правата над играта принадлежат на Ексес Софтуер АД.

Правата върху този текст принадлежат на Ексес Софтуер АД (http://xs-software.com/) и е забранена репродукцията им във всякакъв вид без писменото ни съгласие.

Нагоре