Zasady Gry

I. Ogólne zasady

Ogólne Warunki Handlowe firmy możecie znaleźć na stronie firmy. Aby je zobaczyć, kliknij tutaj. Zasady i obowiązki firmy można odnaleźć na naszej stronie - (http://xs-software.com/)

1. Rejestracja

W aktualnym stanie "Khan Wars" to gra wieloplatformowa, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna, a jedynym wymogiem jest Twoja zgoda na warunki opisane poniżej.

2. Dodatkowe platformy

Strona firmy, strona gry wraz z oficjalnymi kanałami mediów społecznościowych są jedynym oficjalnym źródłem wiadomości i informacji o grze. Każda forma naruszenia zasady gry na wyżej wymienionych platformach może prowadzić do kar w grze.

3. Wirtualne waluty i usługi

Przenoszenie jakichkolwiek wirtualnych walut (monet, gwiazdek, subskrypcji, wzmacniaczy itp.) z jednego do drugiego świata lub między różnymi kontami i grami wydanymi przez XS nie jest możliwe. W przypadku gdy Świat w Khan Wars jest trwale zamknięty, gracze, którzy mieli konta w tym Świecie mają dokładnie 6 miesięcy kalendarzowych na skontaktowanie się z obsługą gry, aby odebrać swoje monety na konto w aktywnym Świecie.

4. Konto

Każda osoba ma prawo do posiadania tylko 1 konta w jednym Świecie.

5. Gra

Khan Wars to gra oparta na rundzie, a każdy Świat ma określony czas trwania rundy. Po zakończeniu rundy, brane są końcowe wyniki rankingów i restartujemy Świat. Wszyscy zaczynają od początku w nowej rundzie.

ІІ. Restrykcje i kary

1. Wielokontowość

1.1. Z wielokontowością mamy do czynienia, gdy jeden użytkownik tworzy i/lub korzysta z więcej niż jednej rejestracji i konta. Jes to surowo zabrionione i zostanie ukarane bez ostrzeżenia. Kara dotyczy wszystkich kont, bez względu na etap ich rozwoju. Jeśli administracja gdy określi inne działania jako złośliwe i/lub które z natury utrudniają fair play grę - to sprawa zostanie uznana za naruszenie. Każde logowanie do konta, każdy adres IP, każda sesja oraz dowolne lub wszystkie informacje przeglądarki są przechowywane (w zakresie dozwolonym przez prawo). Nikomu nie zaleca się przekazywania konta innej osobie, ponieważ jest to poważne naruszenie bezpieczeństwa. Każdy, kto to zrobi, bierze odpowiedzialność za wszystko co powstanie w wyniku wymiany

2. Błędy i usterki systemu

Bugi to błędy lub usterki w skrypcie gry, które umożliwiają graczowi łatwiejszy rozwój poprzez złamanie zasad obowiązujących w grze i/lub stwarzają problemy na serwerach gry lub załodze i/lub oprogramowanie nie działa tak jak powinno.

2.1. Gracz, który znajdzie błąd w grze jest zobowiązany do poinformowania o nim administrację. Jeśli tego nie zrobi, a będzie wykorzystywał błąd, to zostanie zablokowany.

2.2. Jeśli gracz będzie wykorzystywał zgłoszony wcześniej błąd, może zostać zablokowany, jeśli tak zdecyduje administracja.

2.3. Jeśli gracz znajdzie sposób na ominięcie zabezpieczeń systemu i spowoduje problemy w jego działaniu, jego konto zostanie ukarane.

3. Szantaż i groźby

Jeśli gracz Cię obraża, wysyła nieodpowiednie wiadomości, linki, reklamy lub po prostu nie chcesz otrzymywać wiadomości od tego użytkownika z jakiegokolwiek powodu, możesz skorzystać z opcji "Ignoruj" za pomocą przycisku "Ignoruj". Po dodaniu gracza do "listy ignorowanych", ta osoba nie będzie już mogła wysłać Ci wiadomości. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że chcesz ponownie otrzymywać wiadomości od ignorowanego gracza, możesz usunąć tę osobę z listy ignorowanych użytkowników.

4. Kary

Oprócz zdarzeń wymienionych powyżej, karze podlegają również następujące wykroczenia:

4.1. Próby zastraszania członków zespołu gry, w celu uzyskania przywilejów i/lub korzyści w grze;

4.2. Próby wymuszenia w jakikolwiek sposób na graczy poufnych informacji, takich jak jej/jego hasła lub innego rodzaju danych, które powinny być niedostępne;

4.3. Niecenzuralne i obrażające nazwy - konto gracza o obraźliwej nazwie zostanie zablokowane na stałe, ponieważ nie można zmienić jego nazwy. W takich przypadkach TYLKO monety mogą zostać przeniesione na nowe konto, bez żadnych ulepszeń, bonusów, wykupionych opcji;

4.4. Zniewagi i groźby pod adresem członka zespołu gry, bez względu na czas, miejsce i sposób. Zespół gry zachowuje prawo do działania po swojemu, bez udzielania wyjaśnień osobom trzecim;

4.5. Publikowanie ukrytych linków;

5. Reklamowanie

Wszystkie rodzaje nieautoryzowanych reklam są zakazane, czy to w formie tekstu, banera, linku, obrazka, awatara itp.

6. Sztuczne "nabijanie" doświadczenia

Bitwy, tzw. "ustawki" powodujące zamierzone podnoszenie doświadczenia (takie bitwy są analizowane przez administratorów i programistów) będą karane. Obie strony, które biorą udział w takich walkach będą karane bez ostrzeżenia. Nielegalnie zdobyte doświadczenie będzie usunięte z obu kont. Administracja może podjąć decyzję o usunięciu większej ilości doświadczenia, niż tylko zdobytego w nielegalny sposób, zgodnie zasadami firmy. Ponieważ bardzo trudno jest określić, kiedy gracz zdobywa nielegalnie doświadczenie wszystkie przypadki, w których administracja uzna, że tak było, będą karane według tej zasady.

7. Chargeback

Chargeback jest to działanie użytkownika polegającego na wycofaniu płatności za dokonany wcześniej zakup waluty w grze. Takie działanie jest interpretowane jako chęć zakończenia gry. W rezultacie konto zostanie trwale zablokowane bez żadnego ostrzeżenia.

8. Niewymienione przypadki

Administratorzy zachowują sobie prawo do karania graczy w przypadkach, które nie są tutaj wymienione. Działania gracza muszą jednak negatywnie wypływać na zasady fair play w grze i dawać mu przewagę nad innymi graczami.

ІІІ. Raportowanie

1. Raportowanie gracza

Gracz powinien raportować wszystkie naruszenia zasad poprzez Kontakt w grze.

Jeśli zgłoszenie będzie fałszywe, dokonane w celu ukarania przeciwnika, gracz raportujący zostanie ukarany.

2. Raportowanie administracji

Jeśli gracz ma wątpliwości co do pracy administratorów, może prosić o ich sprawdzenie. Takie prośby należy wysyłać na adres e-mail: khanwars-support@xs-software.com

ІV. Dodatek

1. Weryfikacja postanowień administracji

The actions of a administrator, can only be changed after a unanimous decision of the game teamDecyzja wydana przez administratora mogą zostać zmienione tylko po jednogłośnej decyzji zespoły gry.

2. Rekompensata

Jeśli gracz ucierpi z powodu błędu gry lub zespołu, otrzyma rekompensatę zgodnie z decyzją administratora.

Jeśli gracz żąda rekompensaty innej, niż zaproponowanej przez administratora, to jego wniosek zostanie odrzucony.

3. Sprzeciwy

Każda niewyjaśniony sprzeciw wobec zasad gry może prowadzić do jednej z powyższych kar.

4. Niezdefiniowane

Administracja nie jest zobowiązana do wyjaśnienia swoich decyzji. Pytania dotyczące zablokowanych kont lub zablokowanego dostępu należy przesyłać na Kontakt. Obraźliwy język lub wielokrotne prośby o komentarze po otrzymaniu jednego z nich nie będą tolerowane. Informacje mogą być przekazywane wyłącznie zainteresowanym użytkownikom, a nie osobom trzecim.

V. Wspieranie

Płatność na rzecz firmy XS Software JSCo, bez względu na to, czy są dokonywane za pośrednictwem wiadomości SMS, czy w jakikolwiek inny sposób za usługi w grze "Khan Wars", w żaden sposób nie podlegają zwrotowi ani rekompensacie. Gdy konto zostanie ukarane za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad, administracja gry nie jest zobowiązany do przeniesienia monet z tego konta na nowe ani żaden inny sposób rekompensaty. Aktywowanie opcji subskrypcji nie można przenieść na inne konto. Zostanie płatnym użytkownikiem w żaden sposób nie daje przewagi graczowi w stosunku do innych graczy, a także nie daje mu prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania po tym, jak personel ukarał ich za udowodnione naruszenie zasad.

VI. Zespół gry (administracja)

Zespół gry:

• nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia (niezależnie od połączenia z gra w jakikolwiek sposób) wyrządzone użytkownikowi jako rezultat jego uczestnictwa w grze. • nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy z urządzeniami obsługującymi grę lub samej gry. • zachowuje sobie prawo do zadośćuczynienia graczowi, jeśli niesłusznie poniósł karę przez działania administracji. • zachowuje sobie prawo do wprowadzania poprawek w grze oraz wszystkich aspektach związanych z nią bez informowania graczy. • zachowuje sobie prawo do zmiany tych zasad informując wcześniej o tym w grze. • zachowuje sobie prawo do blokady dostępu do gry, jeśli wyniknie taka potrzeba. Odnosi się to do planowanych kontroli jak również wypadków.

VII. Kontakt

Jedynym oficjalnym formularzem umożliwiającym kontakt z administracją gry jest Kontakt. Gracze mogą oczekiwać odpowiedzi na swoje zapytanie w ciągu 48 godzin w oficjalne dni robocze obowiązujące w Bułgarii.

VIII. Użytkownicy

Wraz z rejestracją konta, użytkownik oświadcza, że przeczytał niniejsze zasady oraz zgadza się z nimi. Zobowiązuje się także do ich przestrzegania, a w razie ich złamania poniesie przewidzianą karę. Każdy użytkownik zobowiązuje się również do sprawdzania, czy zasady nie uległy zmianom. Nieznajomość zmian w zasadach, nie będzie zwalniać z ich przestrzegania. Użytkownik bierze odpowiedzialność za swoje dane osobowe, nie musi ich nigdy przekazywać żadnemu członkowi personelu - obecnemu czy byłemu. Jeżeli takie dane będą prezentowane, to administracja gry nie będzie za to odpowiedzialna.

Prawa do gry należą do XS Software JSCo (http://xs-software.com/)

Prawa do tego tekstu należą do XS Software JSCo, rozpowszechnianie go bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

Wróć na górę