Pravidlá hry

I. Spoločné témy

Všeobecné obchodné podmienky sú na stránke spoločnosti. Prečitajte ich tu. Práva a povinnosti spoločnosti nájdete na našej spoločenskej webovej stránke - (http://xs-software.com/)

1. Registrácie

Khan Wars je multiplatformová hra, ktorá je dostupná prostredníctvom webových prehliadačov a mobilných zariadení. Registrácia je úplne zadarmo a jedinou podmienkou je súhlas s pravidlami.

2. Ďalšie platformy

Webová stránka spoločnosti, webová stránka hry spolu s jej oficiálnymi kanálmi sociálnych médií sú jediným oficiálnym zdrojom správ a informácií o hre. Akákoľvek forma porušenia pravidiel hry na vyššie uvedených platformách by mohla viesť k potrestaniu v hre.

3. Virtuálne meny a služby

Nie je možné previesť akékoľvek virtuálne meny (mince, hviezdy, predplatenia, bonusy atď.) z jedného herného sveta do druhého alebo medzi rôznymi účtami a hrami publikovanými spoločnosťou XS Software. V prípade, že je svet hry Khan Wars natrvalo uzavretý, hráči, ktorí mali účty v tomto svete, majú presne 6 kalendárnych mesiacov kantaktovať hernú podporu, aby mohli opäť získať mince na účte v aktívnom svete.

4. Účty

Každýá osoba môže vlastniť len jeden účet v jednom svete hry.

5. Hra

Khan Wars je hra založená na kole a každý svet má určité trvanie svojho kola Po skončení kola vezmeme konečné hodnotenie a reštartujeme svet. Každý začína v novom kole od začiatku.

ІІ. Registrácie a tresty

1. Multiúčty (multiaccounting)

1.1. Multiúčtami sa stávajú keď jeden užívateľ má viac ako jednu registráciu.Toto je zakázané a bude potrestané bez upozornenia. Trest predstavuje zmazanie všetkých účtov hráča. Trest platí pre všetky účty V prípade, že administrácia hry určí iné činnosti ako škodlivé a/alebo neférové - prípad sa bude považovať za porušenie. Uloží sa každé prihlásenie k účtu, každá IP adresa, session a akékoľvek alebo všetky informácie prehľadáča (v rozsahu povolenom zákonom). Nie je odporučané dáť učeť druhej osobe, pretože ide o vážne porušenie bezpečnosti. Každý, ktorý to robí, je zodpovedaný za všetko, čo mohlo byť výsledok tejto činnosti.

2. Chyby (bugs) a porušenia systému

Za chybu sa považuje slabosť alebo nespravnost v kóde produktu, ktorý umožňuje užívateľovi využívať hru spôsobom zakázaným podľa pravidiel hry a/alebo spôsobom, ktorý zabraňuje server a/alebo softvér vykonanie stanovených úloh a očakávaní.

2.1. Ak hráč nájde chybu v hre, musí bezodkladne informovať administrátora. A pre použitie neoznamovaných chyby, bude hráč potrestaný.

2.2. Ak hráč používa nahlásenu, ale nevyriešenú chybu, bude hráč potrestaný.

2.3. Ak sa niekto pokusí obísť systém v zámernom pokuse a snaží sa manipulovať systém hry, užívateľ bude potrestány.

3. Vydieranie a hrozieb

Ak vás hráč urazí, pošle vám nevhodné správy, odkazy, reklamy alebo ak nechcete z akéhokoľvek dôvodu prijímať správy od tohto používateľa, môžete využiť možnosť Ignorovať pomocou tlačidla Ignorovať. Po pridaní hráča do zoznamu Ignorovaných táto osoba už nebude mať možnosť vám správy posielať. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že chcete znova dostávať správy od ignorovaného hráča, môžete túto osobu zo zoznamu ignorovaných používateľov odstrániť.

4. Tresty

Tu je zoznam porušení, ktoré budú potrestané, ale nie sú uvedené vyššie:

4.1. Prípady vydierania tímu s cieľom dostať akékoľvek výsady pred všetkými ostatnými hráčmi;

4.2. Používanie akejkoľvek techniky na získanie dôverných informácií od hráčov, ako sú heslá, kódy všetkého druhu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré je zvyčajne obmedzenú na túto osobu.

4.3. Uražlivé prezývky - Hráči, ktorí majú uražlivé prezývky, budú mať svoje účty natrvalo zatvorené, pretože prezývka nie je možné zmeniť. V takýchto prípadoch majú hráči právo IBA na prevod kreditov, ktoré si kúpili, na nový účet bez akýchkoľvek ďalších výhod, pokrok alebo predplatenia;

4.4. Urážky a hrozby od užívateľov ku administrátorom hry, bez ohľadu na typ, čas a miesto urážky. Tím si vyhradzuje právo urobiť akýkoľvek druh činnosti, bez akéhokoľvek upozornenia hráčov;

4.5. Pridanie skrytých odkazov;

5. Reklama

Všetky typy neautorizovaných reklám sú zakázané (v informácii o klane ,hradoch alebo užívateľských menách) bez ohľadu na to, či sú v textovej forme, alebo vo forme nadpisu, odkazu, obrazu, avataru, atď.

6. Boje, zamerané na umelo získané zvýšenie skúsenosti.

Boje, zamerané na umelo získané zvýšenie skúsenosti (také boje sú analyzované administrátorov alebo programátorov) budú mať vplyv na zákaz bez ohľadu na dôvody. Hráči budú byť trestaní bez upozornenia. Nelegálne získaná skúsenosť bude odstránená z oboch účtov. Administrácia sa môže rozhodnúť odstrániť viac skúseností, ako bolo nezákonne získaných, v súlade s pravidlami spoločnosti. Keďže je veľmi ťažké určiť, kedy sa hráč nelegálne dostáva skúsenosť, všetky prípady, v ktorých sa administratíva rozhodne, že ide o tento prípad, sa budú považovať za porušenie tohto pravidla.

7. Chargeback

To je spôsob požadovania peňažných prostriedok naspäť po ich zakúpení v hre. To je striktne zakázané. Trest je trvalé zablokovanie účtu bez upozornenia.

8. Nepopísané prípady

Administrácia hry môžu potrestať hráčov v prípadoch, ktoré tu nie sú uvedené, pokiaľ administrácia rozhodne, že činnosti hráča porušujú pravidlá férovej hry a poskytujú hráčovi nespravodlivú výhodu oproti iným hráčom.

ІІІ. Hlásenia

1. Nahlásenie hráča

Nahlasenie hráčov za akékoľvek porušenie vykonané použitím hernej podpory.

V prípade nespravného nahlásenia z hráčov na iného hráča, bude žalobca potrestaný trestom, ktorý platí pre nahlásený prípad.

2. Nahlasenie členov tímu

V prípade, že ide o zneužitie administrátora hry, hráč môže požiadať o dôkladnej kontrole člena tímu. Taká prosba môže byť poslaná na: khanwars-support@xs-software.com

ІV. Ďalšie

1. Preskúmanie administratívnych rozhodnutí

Činnosť, ktorú urobil administrátora môže byť zmenená iba po riešení tímu hry.

2. Kompenzácie

Ak hráč trpel chýb hry a nespravnosti z činnosti administrátorov hry, hráč bude odplatený.

Ak hrač chce požadovať o odmenu, ktorá je odlišná od tejto, ktorá administrátor určil, jeho žiadosť nebude schvalená.

3. Námietky

Každá námietka k neprimeraným pravidiel by mohla viesť k jednejej z vyššie uvedených sankcií.

4. Poznámka

Zamestnanci nie sú povinní vysvetľovať svoje rozhodnutia. Otázky týkajúce sa zakázaných účtov alebo blokovaného prístupu sa zasielajú do systému spätnej väzby (Feedback). Urážlivý jazyk alebo viac žiadosti o komentaré sa nebudú tolerovať. Informácie sa môžu poskytovať iba dotknutým používateľom, a nie tretej strane.

V. Príspevky

Prispieť k spoločnosti XsSoft JSCo, bez ohľadu na to prostredníctvom SMS alebo akýmkoľvek iným spôsobom, nebude v žiadnom prípade vrátené alebo náhradené. Ak je účet potrestaný za to, že nedodržiava existujúce pravidlá hry, tím hry nie je povinný pohybovať mincí medzi novým a starým účtom alebo nahradiť hráč nejakým spôsobom. Žiadne aktivované predplatenia nemôžu byť prevedené na iný účet. Stať sa platiacim používateľom v žiadnom prípade neprináša hráčovi výhodu oproti iným hráčom a tiež mu nedáva právo žiadať náhradu po treste za porušenie pravidiel.

VI. Tím hry (zamestnanci)

Tím hry a zamestnanci:

• Nie sú zodpovedný za akékoľvek škody (či už spojené s hrou žiadnym spôsobom) k užívateľovi ako výsledok pre jeho účasť v hre. • Nie je zodpovedný za akékoľvek problémy so strojmi, ktoré podporujú hru alebo samotnú hru. • Si ponecháva právo na náhradu hráčov, ktorí trpia činnosti zamestnancov. • Si vyhradzuje právo vykonať opravy v hre a všetky jej aspekty bez upozornenia. • Si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a musí najskôr imformovať hráčov so správou, v hre. • Si vyhradzuje právo zablokovať prístup k hre v prípade potreby. To platí aj pre plánovanú kontrolu podpory a udržbu, rovnako ako aj pre nehôd.

VII. Kontakty

Jediný oficiálny kontaktný formulár so správou hry je Podpora hry. Hráči môžu očakávať odpoveď na ich spätnú väzbu do 48 hodín v oficiálnych pracovných dňoch uvedených v Bulharsku.

VIII. Užívatelia

Registráciou účtu Užívatelia stanovia, že prečítali tieto pravidlá a súhlasili nimi a potrestaním, v prípade, že personál rozhodne, že je potrebné. Zaviazujú sa pravidelne posúdiť sa na zmeny pravidiel. Neuvedomie nie je ospravedlnenie. Užívatelia zodpovedajú za osobnú informáciu a nemusia predstaviť ju inému členovi personálu - súčasní alebo predchádzajúci

Práva hry vyhradené XS Software JSCo. (http://xs-software.com/)

Právo tohto textu vyhradené XS Software JSCo a jeho reprodukcia bez nášho písomného súhlasu je zakázaná.

Späť na vrchol