Разрушаване на планета

Планетите могат да бъдат унищожени, ако са атакуванис кораби, които имат умението Унищожаване на Планети. Шансът дали една планета ще бъде унищожена или не зависи от вида и броя на тези кораби (Едновременно Флота на Атакуващият и флота на Защитника).

Нагоре