Нива на съюза

Информация

Нивото на съюза е индикатор за моща на съюза. Когато членовете на съюз допринасят за развитието на тяхната Отборна планета, нивото на съюза се покачва в зависимост от придобитите съюзни точки

За всяко достигнато ниво, съюза получава по 1 точка за съюзните умения.

Ниво Съюзни точки
1 5000
2 6750
3 8500
4 10250
5 12000
6 13750
7 15500
8 17250
9 19000
10 20750
11 22500
12 24250
13 26000
14 27750
15 29500
16 31250
17 33000
18 34750
19 36500
20 38250
21 40000
22 41750
23 43500
24 45250
25 47000

Съюзни точки

След създаването на Отборната планета, всеки съюз започва да получава определено количество съюзни точки за действията на своите членове.

  • За всеки 10 000 транспортиран ресурс към отборната планета съюза получава по 1 съюзна точка.
  • За всеки 1 000 спечелени бойни точки от битки с други отборни планети или Атаки на Слънца съюза получава по 1 съюзна точка.
  • За всеки 10 стационирана популация на отборната планета съюза получава по 1 съюзна точка.

Нагоре