Детмач режим

Детмача е режим на играта, който се активара когато някой Съюз в дадената вселена построи своя ВГП (Върховен Галактически Портал) и главнта цел е постигната. Съюзната и индивидуалната класация са определени и за победителите в ностоящия рунд са избрани.

Детмача е с продължителност, която се определя от администратора или модератора на играта. Скороста по време на Детмача се увеличава по тяхно усмотрение до максималната х10.

Детмача дава възможност на всички играчи в съответната Вселена да измислят и пробват нови стратегии и тактики, които ще приложат в следващия рунд на играта. Да се възползват от опциите, които не са успели да използват в конкретния рунд. Или просто да направят големи битки и да се забавляват.

След приключването на Детмача, конкретната Вселена бива рестартирана и нов рунд започва от самото начало.

Нагоре