Deathmatch

Deatmatch je mód hry, který je aktivován, když některá Aliance ve hře postaví NHB a je splněn cíl hry. Hodnocení hráčů a Aliance je uzavřeno a vítěz je již daný.

Deathmatch má dobu trvání, který je určena Adminitrátorem hry nebo Moderátorem a během tohoto módu je rychlost Vesmíru znásobena maximalně x10, takže čas potřebný na všechny procesy je zredukován.

Tento mód dává šanci všecm hráčům vjednotlivých Vesmírech, aby mohli přemýšlet a vyzkoušet nové bitevní strategie a taktiky, které mohou použít vdalším kole hry, aby získali výhodu vmožnostech, které ještě dobře neznají. Nebo jen pro větší zábavu při bitvách.

Po skončení módu Deatmatch se Vesmír restartuje a začíná nové herní kolo.

Zpět na začátek