Vesmír stručně

Vesmír je místo, kde skupina hráčů může stavět a rozvíjet své Planety a Týmové planety a tím na sebe vzájemně působit. Je zde nekonečné množství Vesmírů ve všech jazykových verzích hry.

Jsou zde tři hlavní typy Vesmírů:

 • Klasický vesmír – používá základní časy na vývoj, konstrukci, vylepšení a výzkum, stejně tak na základní příjem surovin (viz. Tabulka níže pro každou budovu, loď a výzkum), žádná modifikace rychlosti

 • Rychlý vesmír – používá všechna možná zrychlení hry, které jsou mezi Klasickým a Ultrarychlým vesmírem, jsou také vesmíry x2, x3 a x5.

 • Ultra-rychlý vesmír – používá nejvyšší možná zrychlení, který je x10

Tyto 3 typy vesmírů jsou odlišné vjejich rychlosti a startovacích dnů všech Sluncí, které se projeví na produkci Energie získané ze Slunce:

TYP

Startovací dny slunce

Klasický

225 až 355

Rychlý

60 až 100

Ultra-rychlý

50 až 70

Rychlost každého vesmíru přímo ovlivňuje následující:

 • Startovací dny Slunce;

 • Bonusová energie získaná ze Slunce (závisí na jeho dnech);

 • Množství dnů, které musí uplynout od začátnu kola kodemknutí Vesmírného dobrodružství.

Je zde několik dalších aspektů, které by mohly být ovlivněny rychlost Vesmíru, ale nemusí být vždy nastaveny jen podle rychlosti Vesmíru:

 • Rychlost přímu surovin – množství surovin každého hráče, které získá za hodinu, závisí na úrovni jeho dolů;

 • Doba letu – časový úsek potřebný kletu pro dosažení cíle, ke kterému byl let odeslán;

 • Doba vývoje budov – čas potřebný pro stavbu konkrétní budovy;

 • Doba výzkumu – čas potřebný pro dokončení konkrétního výzkum;

 • Lodě a obranné jednotky konstrukce – čas potřebný ke stavbě konkrétní lodě a obranných jednotek;

 • Vylepšení lodě– čas potřebný kvylepšení konkrétní lodě.

Pamatujte, že každý ztěchto aspektů může být změněn (zvýšen nebo snížen) různě vkaždém Vesmíru, ale nezmění typ Vesmíru, např. může být Klasický Vesmír, kde pouze výzkumy běží dvakrát tak rychle, jako vKlasickém Vesmíru.

Každý Vesmír se odehrává vKolech, která mají různou délku trvání, závisí na času potřebném pro stavbu Nejvyšší Hvězdné Brány. Pamatujte, že uživatelé mohou současně hrát na více Vesmírech, aniž by porušili Pravidlo o multiúčtech.

Zpět na začátek