Paralelní vesmíry

Paralelní vesmíry je mistrovský vědní obor, umožňující postavení té nejsilnější lodě každé zras. Objevení paralelních vesmírů má jen jednu úroveň a celkový výzkum kněmu vedoucí trvá 1300 hodin. Multivesmír je teoretická teze o nespočetném množství možných vesmírů (včetně toho našeho), které dohromady vytvářejí realitu. Všechny vesmíry, které se nalézají vMultivesmíru se nazývají paralelní vesmíry (existují paralelně – ve stejný čas na stejném místě). Uspořádání Multivesmíru, podstata existence každého vesmíru vněm a vztahy mezi nimi jsou vrozličných hypotézách nejednotné. Multivesmír byl dlouho jen jakýmsi „legendárním jednorožcem“ kosmologů, fyziků, astronomů, filozofů a psychologů, vědecká pohádka patřící do oblasti vědecko-fantastické a fantasy literatury.

Zlepšení:Uskutečnění výzkumu paralelních vesmírů umožní stavbu nejsilnější vesmírné lodě každé rasy (tj. Hvězdy smrti /Titanu / Královny Noxu)

Požadavky

Zpět na začátek