Celkový přehled o lodích

Informace

V Nemexii jsou hlavními jednotkami vesmírná plavidla, jejichž pomocí se spolu jednotliví hráči střetávají. Pomocí plavidel jsou podnikány lety, při kterých se plní různé mise. Každý typ lodi je určen k nějaké určité činnosti a má určitou charakteristiku, která dále určuje její sílu, bojovou údernost, obranyschopnost, rychlost, atd.Na stavbu některých typů lodí jsou kladeny určité požadavky, bez jejichž splnění není možné dannou loď vyrobit. Jedná se například o úroveň loděnice (minimální úrovní loděnice pro stavbu nejjednodušších lodí je 1), také jde ale současně i o určitý výzkum náležitých věd.

K výstavbě lodí je třeba zajistit i dostatečné materiální, ekonomické zdroje (kov, nerosty, plyn) a též dostatečnou kapacitu hangárů umožňující zvyšování populace na každé planetě.Výjimkou jsou některé lodě rasy noxů. Zde hráč hrající za tuto rasu začíná s prvnotními válečnými plavidly, která jsou dále rozvíjena na silnější typy pomocí mutace v loděnici.Pokud hráč přeruší již počatý proces stavby skupiny lodí, získá zpět pouze mezi 40 - 60 procenty původně zaplacených surovin. Doba výstavby pro každou jednotku je vypočítána takto:

  • čas_výroby = základníčas_výroby x (1-loděniceúrovně*5%) x (1-tertethská_továrna x 8 %)Terttethská_továrna je Tertethská továrna/ Tertethská továrna/ Hypermutační kokón.

  • Základní_doba_pro_výrobu jako časová jednotka je rozepsán v sekci nápovědy.Některé lodě mají dovednosti, které jim dávají speciální schopnosti.

Každá loď disponuje zbraní jednoho ze tří typů - laserová, intová nebo plazmová.Každá loď má některý z typů opancéřování - lehký, střední nebo těžký typ.Lodě mohou být vylepšovány až do danného maxima vylepšení.Zde je třináct druhůlodí pro každou rasu:

IDCivilní lodě
1Nákladní loďNákladní botZásobovač
2Meganákladní loďMeganákladní botMegazásobovač
10Kolonizáční loďKolonizátorOsadník
11RecyklátorTanková loďRecyklační trubec
12Špionážní sondaŠpionážní botNoxmysl
13Solární družiceSluneční družiceOrganická družice

IDBitevní lodě
3PrůzkumníkČervená stíhačkaNox Darth
4KřižníkZachycovačNemesis
5OchránceŠtítový botAbsorbér
6Bitevní křižníkVesmírná armádaDuch
7NičitelGoliathSršeň
8BombardérBomberbotRozsévač spor
9Hvězda smrtiTitánKrálovna Nox

Civilní lodě jsou co se bojové vybavenosti i pancéřování týče slabé lodě. jejich účel je ryze hospodářský a každá z nich má svůj určitý účel.

Přepravní lodě (veškeré nákladní lodě konfederace, cargoboti tertethů, zásobovače noxů) jsou plavidla určená k převážení nákladu mezi planetami. Jejich populace je velice nízná, neboť obsluha je plně automatizována.Účelem všech kolonizačních plavidel (i osadníci) je zabrání a základní osídlení nové planety.

Recyklátory (recyklační boti a trubci) jsou jedinými plavidly, která mohou sbírat šrot pohybující se na orbitech jednotlivých planet jako zbytky po vesmírných bitvách. Jedná se o nejpomalejší vesmírná plavidla.

Špionážní lodě (Špionážní sonda, Špionážní bot, Noxmysl) jsou jednomístná, ultrarychlá plavidla, sloužící ke zisku informací o cizích planetách nebo Odpadlících.Solární družice (také sluneční družice i organická družice) jsou jednoúčelová energetická zařízení vypouštěná za účelem zisku základní energie pro každou planetu. Sedm druhů válečných plavidel u každé rasy je používáno v různých fázích hry.Každá z těchto lodí má své přednosti i nevýhody, na kterých závisí jejich účinnost.Bitevní lodě, jak konečně i jejich název hovoří sám za sebe, slouží k útokům ne protivníky.Tato plavidla, určená pro válčení, mohou též převážet i suroviny. Jejich nákladní prostor je ale velmi malý na to, aby mohl být srovnáván s nákladními plavidly.Každá bitevní loď má svou speciální dovednost, která může být uplatněna jedině v bitvě. Tyto dovednosti dělají lodě jedinečnými a jsou velmi užitečné.

Zpět na začátek