Týmová špionáž

I Základní informaceTýmovéšpionážníletyjsouprováděnys cílemshromážditinformaceoplanetědalšíhoAliančníhotýmu. Odeslat špionáž můžete pouzeztýmové planetyna jinou týmovou planetu.Týmovéšpionážníletymohoubýt prováděny pouze určenoušpionážnílodí.Špionážníloděprotřirasyjsou: Špionážní sonda/Špionážní bot/Nox mysl pro Konfederaci/Tertethi/Noxi.V tomtočlánkubudeme odkazovatnavšechnytytolodě"špiony".Vyzvědačjeposlánknepřátelsképlanetě za pomocíšpionáže.Každášpionážmůžeobsahovat jednušpionážní loď.Chcete-liposlatdalší špionážníloď, musíteposlatdalšílet.Kdyžšpionážníloď doraží obdržíte první informace o planetě zprávou.Špionážní loď zůstává nanepřátelsképlanetě, dokudji neodvoláte nebo ji nepřítel neobjeví a nezničí.Kdykoliv sihráčmůževyžádat zprávu onepřátelskéPlanetě(jak dlouhoa jestli ještě je vyzvědačnanepřátelsképlanetě).

K dispozicijsou4 druhyzpráv,liší sev množstvíinformací.Druhy jsou:

•Úplná-informaceozdrojích,energetice,obraněalodích •Detailní-informaceozdrojích,energetice aobraně •Základní-informaceozdrojích •Prázdné-žádnéinformaceshromážděné Jak bude špión úspěšnýto závisí naúrovnirozvojevědyšpionážeobou hráčů,apodleobranyTurret Shield/Matrix Shield/Chitin Shell.

Šancenatypzprávy: Tabulkyukazují,šancipro získáníjednoho ze čtyřtypůzprávy(Úplné,Detailní,Základní nebo Prázdné) V následujících dvoutabulkáchbudeme využívatdvou proměnných: •L1-Jeúroveňvědyšpionáže uútočníka(natýmové planetě) •L2-Jeúroveňvědyšpionážeuochránce(natýmové planetě) Když obráncenemáTurret Shield/Matrix Shield/Chitin Shell:

L1 - L2 =

Úplná

Detailní

základní

Prázdné

4 or more

90%

10%

0%

0%

3

75%

15%

10%

0%

2

65%

20%

15%

0%

1

40%

30%

25%

5%

0

30%

30%

30%

10%

-1

20%

25%

25%

30%

-2

0%

20%

30%

50%

-3

0%

10%

20%

70%

-4 or less

0%

0%

10%

90%

Když obráncemáTurret Shield/Matrix Shield/Chitin Shell:

L1 - L2 =

úplná

Detailní

základní

Prázdné

4 or more

80%

20%

0%

0%

3

65%

20%

15%

0%

2

55%

20%

25%

0%

1

35%

25%

20%

20%

0

25%

25%

25%

25%

-1

15%

20%

30%

35%

-2

0%

15%

30%

55%

-3

0%

10%

15%

75%

-4 or less

0%

0%

5%

95%

Špehováníkontrola

Špionážníkontrolyprovádíme, abyjsme se pokusilynajítšpiony, kteří by mohli být na vaší planetě.Kontrolase provádí: MenupotéVědaakliknutím na tlačítko "Vyhledatšpionážnísondy"tlačítko, které se nacházíhned vedlešpionážní vědy.Tytokontrolylze provést pouzejednou zaurčitý počethodin.množstvíčasu,které budetemusetpočkat dodalší kontrolyzávisínaúrovnišpionážní vědyanapřítomnosti nebo nepřítomnostijedné zestrukturobranyE-Field/Planet Matrix/Surface Shell.

Zdejetabulkazobrazujícímnožstvíčasu došpionážníkontroly:

úroveň špionáže

Bez štítu

(HOURS)

Se štítem

(HOURS)

18-20

1

0.5

14-17

2

1

11-13

3

1.5

8-10

6

3

5-7

8

4

2-4

10

5

Šancena to, zdabude špiónodhalenpři kontrole,závisí naúrovnišpionážní vědy,naobou planetáchtýmu. V tabulce ješancenaodhaleníšpionážepodleúrovněšpionážní vědy. V následujících dvoutabulkáchbudeme využívatdvě proměnné: •L1-Protivníkovaúroveňšpionáže •L2-Vlastníúroveňšpionáže

L1 - L2 =

Šance na oběvení špióna

Šance na neobjevení oběvení špióna

4 a více

100%

0%

2 nebo 3

75%

25%

-1 do 1

50%

50%

-2 nebo -3

25%

75%

-4 nebo méně

5%

95%

Zpět na začátek