Zóny

Každá planeta (kromě týmové planety), má 3 zóny: zdrojová zóna, průmyslovéá zóna a vojenská zóna, které umožňují majitel planety a rozvíjejí své budovy.Všimněte si, že každá budova může být umístěn a rozvíjena ve své zóně, např. budovy určené pro zónu zdrojů nemůžou být umístěny a rozvýjeny ve vojenské.

  • Zdrojová zóna - v této zóně jsou stavěny a rozvíjeny veškere zdroje produkující budovy. Rozvojem těchto budov mohou hráči zvýšit rychlost získání ekonomických zdrojů, stejně jako množství energie a populace.

  • Průmyslová zóna - v této zóně jsou stavěny a rozvíjeny veškeré průmyslové budovy. Rozvojem těchto budov můžou hráči zvýšit prostor ve svých skladech k ukládání většího množství každého hospodářského zdroje. Průmyslová zóna je místo, kde si hráč může vytvořit své obchodní budovy, které mu umožní prodávat a kupovat více zdrojů a lodí, jakož i budovy pro přeměnu šrotu do ekonomické zdroje.

  • Vojenská zóna- zde jsou postaveny a vyvíjeny vojenské budovy.Rozvojem těchto budov mohou hráči zkoumat vědy, budovat a modernizovat plavidla a vytvořit nebo se připojit k alianci.

Zde je seznam objektů které lze postavit ve třech oblastech:

Zdrojová zóna:

KONFEDERACe

TERTETI

NOXI

Důl kovu (3)

Bot kovu (3)

Extraktor kovu (3)

Extrktor minerálů (2)

Bot Minerálů (2)

Extraktor minerálů (2)

Rafinerie plynu (2)

Plynová sonda (2)

Inkubátor plynu (2)

Solární panely

Infračervený Transbot

Solární absorbér

Jaderná elektrárna

Uranový bot

Uranový absorbér

Hangáry

Sklepení

Hnízda

Průmyslová zóna:

KONFEDERACE

TERTETI

NOXI

Továrna

Konstrukční dvorek

Mutační zámotek

Továrna tertethů

Továrna tertethů

Hypermutační zámotek

Sklad kovu

Skladiště kovu

Komnata kovu

Sklad minerálů

Trezor minerálů

Komnata minerálů

Nádrž na plyn

Plynová komora

Plynová bublina

Recyklační centrum

Skládka

Recyklační transformátor

Obchodní centrum

Obchodní centrum

Obchodní centrum

Trh na loďe

Trh na loďe

Trh na loďe

Vojenská zóna:

KONFEDERACE

TERTETi

NOXI

Loděnice

Loděnice

Loděnice

Laboratoř

Experimentální zařízení

Nadvědomí

Letiště

Hvězdná brána

Vesmírný kanál

Vláda

Regulační palác

Úl

Banka

Banka

Banka

Zpět na začátek