Ciljevi

Ciljevi u igri predstavljaju zadatak koji trebate dovršiti uspješno kako bi prešli na iduću razinu.

Imajte na umu da neki ciljevi se moraju ispuniti baš za vrijeme dok ste na toj razini, što znači ako cilj kaže da trebate poduzeti određenu akciju, trebate ju poduzeti dok ste na toj razini bez obzira da li ste ju prije dolaska na tu razinu već obavili.

Ciljeve svoje trenutne razine možete vidjeti kao i one koje ste već postigli na toj razini klikom na "Moji ciljevi".

Svaka razina donosi druge ciljeve.

Ciljevi su različiti i zahtjevaju različite akcije, od posjećivanja Beauty salona, do kupnje određenog komada odjeće pa do završetka ili početka prijateljstva ili veze, kupnje ljubimca ako ga nemate itd.

Svoju ladycu možete razvijati na način koji vi smatrate najprikladnjijim i bez ispunjenja zadaća u Ciljevima.

Vrati se na vrhu