Цели

Целите в играта представляват задачи, които трябва да изпълните, за да преминете на следващото ниво.

Обърнете внимание, че някои от целите трябва да бъдат завършени по време на нивото, на което се изисква. Това означава, че ако целта изисква да се направи определено действие, трябва да го направите в съответното ниво, независимо дали сте го правили и преди.

Можете да видите целите на настоящото си ниво, които сте завършили и тези, които все още не сте, като щракнете върху бутона „Цели“ във Вашия профил.

Има различен брой цели за всяко ниво. Целите са различни по вид и изискват различни действия - посещение на фризьорския салон, достигане коефициент на интелигентност до определено ниво, започване/слагане край на приятелството, закупуване на дрехи, да спечелите брой предизвикателства и много други.

Имайте предвид, че можете да развиете Вашето лейди по начин, който намерите за по-подходящо и без да следвате указанията на целите си.

Нагоре