Ваканция

Имате възможност да активирате ваканция за максимум 20 дни безплатно.

Можете да спрете режим ваканция всеки път, когато искате.

Минималният срок между две ваканции е 90 дни.

По време на ваканцията не може да играете. Показателите на Лейдито Ви (глад, жажда, щастие, здраве, енергия и хигиена, IQ, Тегло) ще останат непроменени. Вие няма да получите/харчите никакви пари или точки. Всички дейности ще бъдат спрени през този период и ще продължат, когато ваканцията свърши.

Останалите играчи няма да могат да гласуват за Вас, да Ви предизвикват или да Ви пишат съобщения и коментари.

За да активирате Вашата ваканция отидете в Опции > Ваканция

Нагоре