Работа

Вашата лейди има нужда да работи, за да се чувства независима като сама печели парите, от които се нуждае, за да поддържа начина си на живот. За да започне работа, тя първо трябва да завърши квалификационен курс, който ще й даде знания по въпросите, с които трябва да е наясно, за да върши работата си добре и за да се превърне в един истински професионалист.

Можете да изберете да започнете квалификационен курс според нивото и коефициента на интелигентност на Вашата лейди. Когато започнете квалификационния курс, Вашата лейди няма да може да работи, докато курсът не бъде завършен. Курсовете могат да бъдат временно прекъсвани и продължавани, когато Вие пожелаете, без да заплащате допълнително за това. Когато даден курс бъде прекратен, след подновяването си той започва да тече оттам, където е бил прекъснат.

За да започнете квалификационен курс, отидете в Град > Бюро по труда > Курсове.

Можете да изберете продължителността на работния ден на Вашата лейди, но помнете, че единствено пълният работен ден ще й донесе пълния размер на заплатата.

Ходенето на работа понижава Хигиената и енергията на Вашата лейди и увеличава сумата на наличните й пари в различна степен, като това зависи от продължителността на работния ден.

За да започнете да работите, отидете в Град > Бюро по труда > Работни места. Също така можете да използвате прекия път Град > Моята работа.

За да видите пълния списък на наличните квалификационни курсове, отидете в Работни места.

Нагоре