Покани

Поканата е опцията, която Ви позволява да поканите приятелите си и да споделяте забавните емоции в Lady popular. Има няколко начина да кажете на приятелите си за прекрасния свят на Вашата лейди (всички видове покани са на разположение, чрез меню Приятели):

  • Е-мейл - изпращане на поканата, чрез бутон "Покана, чрез е-мейл";
  • Подписи - добавяне на избрана Сигнатура във Вашия Форум подпис или да го добавите в някои от любимите си страници в интернет;
  • Facebook публикуване - изпращане на покана във Facebook с помощта на бутон "Поканете с Facebook"
  • Публичен профил - изпращане на линк към Вашият публичен профил (този профил се вижда от всеки, който посети Вашата лейди);
  • Twitter - чрез изпращане на покана за Twitter с помощта на "Поканете с Twitter" бутона.

След като поканеният потребител създаде лейди акаунт, чрез поканата, която Вие сте му изпратили в играта (независимо от типа на поканата), Вие веднага ще получите един лейди долар. Насърчавайте приятелите си да играят и в замяна Вие ще продължите да получавате лейди долари (по повече от един начин) за всеки натрупан опит от Вашите приятели по време на тяхното развитие.

Вашата награда за поканени играчи ще се увеличава с 5 лейди долара за всеки 5 нива, постигнати от поканения играч:

  • 1 лейди долар на всяко ниво от ниво 1 до ниво 5,
  • 6 лейди долара (1 + 5 = 6) за всяко ниво от ниво 6 до ниво 10,
  • 11 лейди долара (6 + 5 = 11) на всяко ниво от ниво 11 до ниво 15;
  • +5 лейди долара за всеки 5 нива.Имайте предвид, че ще получите лейди долари само от първите 30 поканени приятели в текущия месец.

Освен лейди долари можете да получите и 10% от всички диаманти, закупени от всеки поканен приятел. И ако вербуваният от Вас приятел успее да покани свой приятел, ще получите 1% от "второ ниво" на поканените.

Нагоре