Ciele

Ciele predstavujú požiadavky, ktoré treba splniť pre postup do vyššej úrovne. Niektoré ciele by mali byť dokončené počas trvania úrovne, v ktorej sú požadované. T. z. ak cieľ vyžaduje urobiť určitú činnosť, mali by ste ju vykonať v aktuálnej úrovni bez ohľadu na to, či ste ju vykonali už skôr.

Ciele, ktoré máte splniť a ktoré si už splnila môžete nájsť v menu Ciele na pravo.

Pre každú úroveň je rôzny počet cieľov.

Existujú rôzne druhy cieľov a požadujú odlišné činnosti – návšteva salóna krásy, dosiahnutie určitého IQ, začatie/ukončenie priateľstva, nákup oblečenia, vyhrať výzvy a veľa iných.

Späť na vrchol