Súťaž apartmánov

Súťaž apartmánov je druh týždenného hodnotenia (podobný ako pódium) založený na hodnoteniach každej lady, pre ktorej byt môžete hlasovať vtýždennom období.

Všetky pravidlá platné na pódiu, sú taktiež platné vsúťaži apartmánov:

 • Všetky lady pod desiatu úroveň nemôžu hlasovať za byty iných lady;
 • Lady nemôže hlasovať za svoj vlastný byt;
 • Každá lady smie hlasovať za jednotliv byt lady len raz za 24 hodín;
 • Hodnotenia pre hlasovanie sú kdispozícii od -2 do 3 (od -1 do 4 ak bol aktivovaný talent vnútorný dizajnér);
 • Hráči nemôžu hlasovať za lady, ktoré už vyhrali všetky tri ocenenia;
 • Každý hráč môže zvíťaziť len raz pre každé ocenenie.

Poznámka: na type bytu (či to je či ido omalý boxonier alebo pozemky) nezáležíí. Keď hráč zmení svoj byt, nestráca ohodnotenie, ktoré on získal.

Každý pondelok 3 byty, ktoré získajú najväčší počet hlasov v týždni budúú umiestnené na pódiu 7 dní až do ďalšieho pondeloku, kedy bude nové hodnotenie bytov. Každý víťaz získa jedinečnú trofej pre ich byt, ktorá nemôže byť získaný akýmkoľvek iným spôsobom a nasledovné ocenenia:

Prvé miesto:

 • Zlatá trofej na profile;
 • Zlatá trofej k dispozícii pre dekoračný byt;
 • 10000 lady dolárov

Druhé miesto:

 • Strieborná trofej na profile;
 • Strieborná trofej k dispozícii pre dekoračný byt;
 • 7000 lady dolárov

Tretie miesto:

 • Bronzovová trofej na profile;
 • Bronzovová trofej k dispozícii pre dekoračný byt;
 • 5000 lady dolárov

Ak raz lady získa prvé, druhé alebo tretie miesto hodnoteniach apartmánov, nemôže dostať tú istú cenu zasa aj keď ona získala dostatočný počet hlasov pre tú cenu – získa ju nasledujúca lady v hodnotení. Ak lady získa všetky tri miesta (zlato, striebro a bronz) už nie je možné za ňu viac hlasovať.

Pod tromi víťazmi na pódiu môžete vidieť::

 • Hodnotenia apartmánov – top 20 lady snajvyšším počtom hlasov ;
 • Pozitívny voliči – najlepších 10 lady, ktoré najviac hlasovali pozitívne;
 • Negatívny voliči – najlepších 10 lady, ktoré najviac hlasovali negatívne

Hodnotenie sa deje každý pondelok popoludní – hlasovania sú vynulovanie ahlasovanie sa štartuje pre ďalší týždeň.

Tento typ hodnotenia je prístupný cez pódium tlačidlo na každej stránke a tiež pozície spojenia nad každou stránkou.

Späť na vrchol