Pódium

Hlavným hodnotením pre všetky lady je pódium, ktoré je týždenným vyhodnotením hlsovania popularity. Tento typ hodnotenia je ohlasovaní za lady, ktoré dostávajú hlasy od druhých hráčov vhlasovacom týždni. Všetky lady pod úrovňou 10 nemôžu hlasovať pre druhé lady. Lady nemôže hlasovať sama za seba. Hlasovanie je obmedzené na jeden krát denne.

Hodnotenia ktoré sú k dispozícii pre hlasovanie sú od -2 do +3 (od -1 do +4 ak je aktivovaný talent) tak vy môžete hasovať aj negatívne ak sa vám nepáči nejaká lady. Teda môžu byť aj lady s negatívnym hodnotením.

Každý týždeň 3 lady snajväčšim počtom hlasv sú umiestnené na pódiu pre naledujúcich sedem dní až do ďalšieho týždenného vyhodnotenia. Víťazky získajú jedinečné korunky, ktorý nemôžu získať akýmkoľvek iným spôsobom, trofeje (ktoré sa ukazujú vprofile lady) anasledovné ocenenia:

Prvé miesto:

Golden Crown

 • Zlatá korunka
 • Zlatá trofej
 • 15 000 lady dolárov

Druhé miesto:

Silver Crown

 • Strieborná korunka
 • Strieborná trofej
 • 12 000 lady dolárov

Tretie miesto:

Bronze Crown

 • Bronzová korunka
 • Bronzová trofej
 • 10 000 lady doláreov

Ak už raz lady získa nejaké ocenenie na pódiu, nemôže dostať tú istú cenu znova aj keby získala znovu najviac hlasov. Jej cenu získa druhá najlepšia lady hneď po nej aona získa 2. alebo 3. Ak lady dosiahne všetky tri ocenenia na pódiu (zlato, striebro a bronz) už za ňu nebude možné hlasovať.

Pod pódiom stromi víťazkami môžete vidieť:

 • stupienok Hodnotenia – 20 lady snajvyšším počtom hlasov;
 • Pozitívny voliči – 10 najlepšie hodnotiacich lady; ktoré hlasovali pozitívne;
 • Negatívny voliči – 10 najhoršiehodnotiacich lady, ktoré hlasovali negatívne.

Vyhodnotenie je každú stredu – hlasovania sú vynulovanie a hlasovanie pre ďalší týždeň štartuje.

Tento typ hodnotenia je prístupný cez tlačidlo Pódium.

Späť na vrchol