Vrste motivacij

Motivacije je opcija, ki vam pomaga misliti hitrejše in bolj učinkovito. V Srednjeveških bitkah lahko motivirate pohode za hitrost, možnosti porušiti zgradbe s oblegovalnimi napravami, zmanjšanje Zvestobe, tovor Trgovca, Vohunjenje, Čiščenje in Nosilno težo vaše vojske. Vsaka od teh motivacijskih možnosti vam daje nekaj prednosti pred sovražniki in vam pomaga na bojišču.

POMEMBNO: Pohod lahko motivirate večkrat hkrati, ampak za maksimum 150 kreditov.

Vrnitev motiviranega pohoda bo vam vrnila tudi do 90% kreditov za motivacijo, razen za motivacijo Čistke.

Motivacija hitrosti vam bo vrnila naslednje zneske kovancev:

 • če je pohod vrnjen v 11-20% pohodne distance, igralec dobi nazaj 80% kreditov;

 • če je pohod vrnjen v 21-30% pohodne distance, igralec dobi nazaj 70% kreditov;;

 • če je pohod vrnjen v 31-40% pohodne distance, igralec dobi nazaj 60% kreditov;;

 • če je pohod vrnjen v 41-50% pohodne distance, igralec dobi nazaj 50% kreditov;

 • če je pohod vrnjen v 51-60% pohodne distance, igralec dobi nazaj 40% kreditov;;

 • če je pohod vrnjen v 61-70% pohodne distance, igralec dobi nazaj 30% kreditov;;

 • če je pohod vrnjen v 71-80% pohodne distance, igralec dobi nazaj 20% kreditov;;

 • če je pohod vrnjen v 81-90% pohodne distance, igralec dobi nazaj 10% kreditov;;

 • če je pohod vrnjen po 90% pohodne distance, igralec ne dobi kovancev nazaj.

 1. Motivacija hitrosti pohodov:

S to opcijo povečate hitrost vaših vojsk in to bo skrajšalo čas do cilja. Motivacija hitrosti je na voljo za Napad, Izvidnico, Prenos, Podporo in Trgovinske pohode. Maksimum motivacije hitrosti je odvisen od distance do cilja:

 • Če je standarten čas manj kot 30 minut, lahko motivirate svoje enote za skrajšenje pohodnega časa s do 20%.

 • Če je standarten čas več kot 30 minut, lahko motivirate svoje enote za skrajšanje pohodnega časa s do 50%.

POMEMBNO: Motivacija hitrosti ne vpliva na vrnitev pohodov s več cilji (iz zadnjega cilja do gradu ali od trenutka ko bo igralec vrnil pohod nazaj v svoj grad).

 1. Motivacija oblegovalnih naprav:

Ta opcija poveča možnost za porušenje 1 stopnjo sovražnikove zgradbe, ki je izbrana na naključni podlagi. Upoštevajte, da zgradb na 1,2 ali 3 stopnji, tako kot tudi zgradb v procesu izgradnje, ne morete porušiti. Maksimalno število zgradb, ki jih lahko porušite v eni bitki je 1. Celotna možnost porušenja zgradbe je izračunana s pomočjo kombinacije možnosti vseh napadnih oblegvalnih naprav, ki imajo to možnost. Na voljo imate 3 opcije:

 • 20 kreditov:

 • možnost vsakega trebušeta za porušenje zgradb je 0.07;

 • možnost vsakega katapulta za porušenje zgradb je 0.05;

 • možnost vsakega oblegovanlega stolpa za porušenje je 0.06;

 • 50 kreditov:

 • možnost vsakega trebušeta za porušenje zgradb je 0.10;

 • možnost vsakega katapulta za porušenje zgradb je 0.07;

 • možnost vsakega oblegovanlega stolpa za porušenje je0.07

 • 70 kreditov:

 • možnost vsakega trebušeta za porušenje zgradb 0.14;

 • možnost vsakega katapulta za porušenje zgradb je 0.09;

 • možnost vsakega oblegovanlega stolpa za porušenje je0.08;

POMEMBNO: Največja možnost za porušenje stopnje zgradb se ne povečuje, ne glede na Motiviranosti.

 1. Motivacija za znižanje lojalnosti:

Ta opcija poveča znesek znižanja lojalnosti, ki ga Plemiči imajo kot možnost v bitki.

 • 20 kreditov - Maksimalni znesek znižanja lojalnosti na napad se povečuje od 2000 na 2300. Vsak Plemič zniža od 300 do 650 lojalnosti.

 • 50 kreditov - Maksimalni znesek znižanja lojalnosti na napad se povečuje od 2000 na 2600.Vsak Plemič zniža od 350 do 700 Lojalnosti.

 • 70 kreditov - Maksimalni znesek znižanja lojalnosti na napad se povečuje od 2000 na 3000. Vsak Plemič zniža od 400 do 800 Lojalnosti.

POMEMBNO: Celo če motivirate napad s 70 krediti, vaš plemič lahko zniža 450 lojalnosti (vsak). To se lahko zgodi tudi v nemotiviranih pohodih. Edina sigurna stvar je, da ne bo Plemič znižal manj kot 450 lojalnosti, kar je 100 več kot minimum nemotiviranih napadov.

 1. Motivacija nosilne teže:

Ta opcija se uporablja za motivacijo tovora vaših enot in na ta način enote lahko nosijo več surovin po bitki ali po čistki:

 • 20 kreditov - Vojska lahko nosi 20% več surovin kot normalno.
 • 50 kreditov - Vojska lahko nosi 50% več surovin kot normalno.
 • 70 kreditov - Vojska lahko nosi 100% več surovin kot normalno.
 1. Motivacija Izvidnice:Ta opcija poveča število izvidnikov in tako lahko dobite različne informacije o sovražniku.
  • 10 kredtiov - Število uzvidnikov bo 10% več SAMO V TEM POHODU in če je izvidnica uspešna, boste dobili infromacije o sovražnikovih delavcih v rudnikih.
 • 30 kreditov - Število izvidnikov bo 20% več SAMO V TEM POHODU in če je izvidnica uspešna boste dobili informacije o nadgradnjih sovražnikove vojske.

 • 50 kreditov - Število izvidnikov bo 30% več SAMO V TEM POHODU in če je izvidnica uspešna, boste dobili informacije o sovražnikovih veščinah.

Upoštevajte, da če je bilo nekaj ubitih izvidnikov, motivirani izvidniki bojo umrli najprej. Na primer: če pošljete 1 000 izvidnikov, motiviranih za 50 kreditov (1 000 + 30% = 1 300 izvidnikov) in sovražnikovi pobijejo 100, ne boste izgubili nobenega, saj so mrtvi odbijeni iz tistih, ki so bili motivirani, ki jih tako in tako boste izgubili po bitki. S druge strani, če je sovražnik ubil 310, boste dejansko izgubili 10, zato ker bo 300 izvidnikov odbijeno iz 300 motiviranih in preostalih 10 bo odbijeno iz 1 000, ki ste jih poslali.

POMEMBNO: Dodatni izvidniki NISO dodani k številu izvidnikov v Gradu po pohodu ali po doseganju cilja. Tisti bojo izginuli po zaključku svoje misije.

 1. Motivacija tovora:

Ko pošljete surovine, lahko motivirate tovor pri prenašanju:

 • 10 kreditov - 1000 dodatnega tovora za vsakega trgovca.

 • 30 kreditov - 2000 dodatnega tovora za vsakega trgovca

 • 50 kreditov - 4000 dodatnega tovora za vsakega trgovca

 1. Motivacija čistke:

Ta opcija vam omogoča zdravljenje različnih tipov enot po bitki. Da bi to naredili, potrebujeto izgrajeno Bolnišnico. Število ozdravljenih enot je odvisno od stopnje Bolnišnice in od števila ranjenih vojakov, ki je ostalo za čistko.

Glede na vaše potebe, imate na voljo 3 tipa motivacije:

 1. Čistka za oblegovalne motorje – 50 kreditov;

 2. Čistka za lokostrelce – 60 kreditov;

 3. Čistka za konjenico - 70 kreditov.

Glede na število enot, preostalih na bojišču, določen odstotek enot je mogoče obnoviti v obliki enot, ki jih igralec bo sam izbral. Odstotki so naslednji:

do 2000 ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 100% ozdravljene populacije;

do 5000 ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 95% ozdravljene populacije;

do 10000ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 90% ozdravljene populacije;

do 20000ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 85% ozdravljene populacije;

do 30000 ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 80% ozdravljene populacije;

do 40000 ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 75% ozdravljene populacije;

do 50000ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 70% ozdravljene populacije;

do 60000ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 65% ozdravljene populacije;

nad 60000ranjenih/poškodovanih vojakov bo obnovilo 60% ozdravljene populacije;

Primer 1:

Če je 1800 ranjenih in imate Bolnišnico na 10 stopnji in uporabljeno motivacijo Čistke za ozdravitev lokostrelcev:

Naslabši scenarij: Bolnišnica dela na 5%, to je enako 90 populacije.Kerje število prebivalcevnakoordinatahmanjkot 2000boste dobili100% njih. V tem primeru to je90. 90populacije sedeli med3vrstamilokostrelcevnanaključni podlagi.

Najboljši scenarij: Bolnišnica dela na 10%, to je enako 180 populacije. Ker je štrevilo prebivalcev na koordinatah manj kot 2000, boste dobili 100% njih. V tem primeru to je 180. 180 populacije se deli med 3 vrstami lokostrelcev na naključni podlagi.

Primer 2:

Če je ranjenih in imate Bolnišnico na 10 stopnji in uporabljeno motivacijo Čistke za ozdravitev konjenice:

Naslabši scenarij: Bolnišnica dela na 5%, to je enako 1400 populacije. Ker je število prebivalcev na koordinatah manj kot 30000 boste dobili 80% njih. V tem primeru to je 1120. 1120 populacije se deli med 4 konjeniški tipi na naključni podlagi.

Najboljši scenarij: Bolnišnica dela na 10%, to je enako 2800 populacije. Ker je štrevilo prebivalcev na koordinatah manj kot 30000 boste dobili 80% njih. V tem primeru to je 2240. 2240 populacije se deli med 4 konjeniški tipi na naključni podlagi.

POMEMBNO: Število ozdravljenih oblegovalnih naprav in konjenice je odvisno od populacije, ki jo zavzemajo.

POMEMBNO: Prosimo, upoštevajte, da to opcijo lahko uporabite le v gradovih, kjer je Bolnišnica, ker je opcija direktno z njo povezana.

Back to Top