Видове мотивация

Общ преглед на Мотивация

"Мотивация" е опция, която ви помага да вършите неща от играта по-бързо или по-ефективно. В Хановете вие можете да мотивирате вашите походи за скорост и понижаване на лоялността. Всяка от тези опции за мотивация ви дава преимущество пред враговете ви и ви помага в някои битки.

ВАЖНО:

Ако върнете мотивиран поход ще получите обратно до 90% от изхарчените за мотивация жълтици.

Върнат поход с Мотивация ви връща следните количества от жълтици:

 • ако похода е върнат след като е изминал до 10% от разстоянието, играчът ще получи обратно 90% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 11-20% от разстоянието, играчът ще получи обратно 80% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 21-30% от разстоянието, играчът ще получи обратно 70% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 31-40% от разстоянието, играчът ще получи обратно 60% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 41-50% от разстоянието, играчът ще получи обратно 50% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 51-60% от разстоянието, играчът ще получи обратно 40% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 61-70% от разстоянието, играчът ще получи обратно 30% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 71-80% от разстоянието, играчът ще получи обратно 20% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал 81-90% от разстоянието, играчът ще получи обратно 10% от похарчените жълтици;
 • ако похода е върнат след като е изминал над 90% от разстоянието, играчът няма да получи своите жълтици обратно.

1. Мотивация за скорост:

Ако използвате тази опция ще увеличите скоростта на вашата армия и следователно ще намалите времето, което ще е необходимо, за да достигнете целта. Мотивацията за скорост може да бъде използвана за походите Атака, Шпионаж, Трансфер на армия, Подкрепа и Търговски походи. Максималната мотивация за скорост, която можете да приложите на вашата армия зависи от дистанцията до целта:

 • Ако времето на стандартния поход е по-малко от 30 минути, ще можете да мотивирате армията ви, за да намалите времето за пътуване с до 20%.
 • Ако времето на стандартния поход е над 30 минути, ще можете да мотивирате армията ви, за да намалите времето за пътуване с до 50%.

ВАЖНО: Мотивацията за скорост няма да има ефект при връщането на поход с множество цели (от последната цел до вашия замък или от момента, в който играч върне похода собственоръчно в замъка си).

2. Мотивация за понижаване на лоялност:

Ако използвате тази опция ще увеличите количеството лоялност, която могат да понижат Благородниците на атакуващия в битка.

-20 Жълтици - Максималната Лоялност, която атакуващия може да понижи се увеличава от 2000 на 2300. Лоялността, която сваля един Благородник ще е между 300 и 650. -50 Жълтици - Максималната Лоялност, която атакуващия може да понижи се увеличава от 2000 на 2600. Лоялността, която сваля един Благородник ще е между 350 и 700. -70 Жълтици - Максималната Лоялност, която атакуващия може да понижи се увеличава от 2000 на 3000. Лоялността, която сваля един Благородник ще е между 400 и 800.

ВАЖНО:

Дори и да мотивирате вашия поход със опцията за 70 жълтици, Вашите Благородници могат да свалят по 450 Лоялност всеки. Това може да се случи и в немотивиран поход. Единственото сигурно е, че Благородниците ви няма да свалят по по-малко от 400 лоялност всеки, което е със 100 повече от минимума на немотивирана атака.

Нагоре