Лека Кавалерия

Информация

Това е първата бойна Кавалерия, която можете да добавите в армията ви. Като цяло тази единица е тренирана за бързи атаки с цел да открадне ресурсите от чужд замък. Нейната товаримост, която им помага за това, е 90.Както всяка единица от Кавалерията тя е много силна срещу похота.

Вид единица:Кавалерия

Необходими сгради

  • Конюшня (3-то ниво)
  • Ковачница (5-то ниво)

Характеристики: Достъпна за всички нации

Ресурси
Злато: 120Популация: 4
Желязо: 120Скорост: 6
Дърво: 50
Храна: 250

Сила и Здраве
Сила срещу пехота: 180
Сила срещу кавалерия: 100
Сила срещу стрелци: 200
Сила срещусгради: 0
Сила срещу обсадни машини: 150
Здраве: 300
Обхват: 1

Нагоре