Златна мина

Златна Мина

Златната мина е основния ви източник за едно от ключовите Ресурси - Златото. Нищо не е безплатно и никой няма да работи безплатно, защото нямате пари за да му платите. Ето защо е много да имате Златна мина - тук ще добиете необходимото Злато. Изпратете няколко стотин ваши поданика в мините за да работят и наемете няколко работника допълнително, за да наглеждат останалите. И ето готово - ще имате подсигурен източник на Злато, което значи и стабилна икономика. Подобренията на мината са новите тунели, в които те да работят. Новите тунели естествено отиват по-надълбоко и по-надълбоко, за това ви трябват повече Ресурси, за да подсилите стените им. Все пак няма да ви хареса ако сте изградили нови тунели и някой от тях се срути и погребе живи вашите работници. Естествено всичките инвестиции ще ви се възвърнат с времето.

Максимално ниво: 30

Необходими сгради: Няма

Нагоре