Желязна мина

Желязна мина

Златото е много полезно нещо, но и то си има своите недостатъци - много е меко и едновременно прекалено тежко, за да се изработват оръжия и брони от него. За това само златото не е достатъчно. В Желязната мина, също както и в Златната, вашите работници копаят за рудата, а стражите охраняват внимателно дали всичко е наред. Желязната руда се използва за направата на оръжия и брони, както и за строежи на сгради. Подобряването на Желязната мина става по същия начин както и при Златната мина - като се наемат повече миньори и се копае на по-дълбоко. Както и при Златната мина и тук се изискват повече ресурси за да се подсилят новите тунели. Желязото е един от най-важните Ресурси в играта и неговия добив не е лесен, както звучи и поради тази причина никога не подценявайте и не пренебрегвайте вашата Желязна Мина.

Максимално ниво: 30

Необходими сгради: Няма

Нагоре