Лечител

Лечител

Още през древните времена лечителите са били много ценни хора защото са били малцина, но са могли да излекуват хората. Вашият герой е изучил основите на човешката анатомия в Манастира и за това той е способен да излекува част от ранените войни.

Това умение ви дава възможност да съживите ранените по време на битка войници. Това се случва точно след всеки рунд на Битката. Ако сте изучили умението до Майстор ще можете да съживите до 9% от вашите умряли единици, което е и максимума в играта, с изключение на Българите. Тяхната специална единица Жрец на Тангра има бонус, който ви дава възможност да съживите до 21% от убитите. Този процент се избира на случаен принцип - можете да съживите до максимума от 21%, но може и да не съживите нито една от тях - 0%.

Пример:

След първи рунд сте изгубили 100 Пиконосци. Развили сте умението Лечител до Напреднал и имате 50 Жреци на Тангра в края на рунда (които са оцелели). Умението ви дава бонус от 6% и Жреците на Тангра ви дават още 50 х 0.1% = 5% което е равно на общо 11%. Това значи, че вие ще съживите от 0% до 11% от изгубените Пиконосци.Например ако бонуса е 7% - ще съживите 7 Пиконосци.

  • Чирак: 3%
  • Напреднал: 6%
  • Майстор: 9%

Нагоре