Рицаря в лагер

Рицарят може да се изпрати в Лагер, само и единствено с кампанията, с която ще установите лагера. Рицаря ще се завърне ако целия Лагер е върнат или ако използвате бутона "Върни", за да върнете само Рицаря. Когато това стане, времето необходимо за прибирането му, ще е същото, като времето, което е трябвало за установяване на лагера.

Докато Рицаря е в лагер, бонусите от неговите предмети, не действат в Замъка. Докато Рицаря е в Лагер, той не може да се изпраща в мисии. Рицаря не може да се преназначи в друг замък, докато той е в лагер. Когато Рицаря е в лагер и лоялността на замъка от където е изпратен той, падне под 3001, то Рицаря и цялата армия ще се "телепортира" мигновено в замъка. Когато Рицаря е в лагер, той не може да използва Ковчежета с ресурси, тъй като той не е в замъка.

Нагоре