Походи с повече от една цел

Поход с множество цели

Походът с множество цели съдържа повече от една цел и мисия в себе си. В подобен поход Армията не се завръща в Замъка след като завърши една мисия, а продължава към следващата цел с друга мисия.

Играчи без ВИП статус могат да стартират Поход с множество цели с най-много 2 цели, докато играчите с ВИП статус могат да стартират Поход с множество цели с до 5 цели.

Когато играча се явява 2ра, 3таи т.н цел в Поход с множество цели той може да види идваща атака веднага след като армията напусне предишната цел. Играчът може да излезе във Ваканционен Мод или в Протекция преди Похода към неговия замък да започне.

Когато има повече от една Атака в Поход с множество цели, всяка цел се счита за отделен и независим поход.

Ограничения:

  • Походът с множество цели може да съдържа Атака.

Походите Шпионаж, Лагер, Патрул, Подкрепа, Заселване и Трансфер не могат да бъдат част от Поход с множество цели.

  • Походите с множество цели не могат да съдържат Благородници.

  • Две последователни цели в Поход с множество цели не могат да са с еднакви координати.

  • Когато разликата в нивата между този, който изпраща похода и целта стане по-голяма от позволеното, или защитника е в протекция/ваканционен мод или е наказан преди похода да достигне целта, то похода ще се завърне в Замъка, от който е изпратен.

Време за пътуване:

Времето, което е необходимо при Поход с множество цели за да измине разстоянието между целите се пресмята по същия начин, както всеки друг нормален поход.

Когато искате да върнете Поход с множество цели, когато той пътува между две от целите си, времето необходимо на похода, за да се завърне е равно на времето което е трябвало на похода за да достигне последната си цел от Замъка, от който е изпратен + времето което е изминало от тръгването от последната цел и момента, в който искате да го върнете.

Пример:

Играч е изпратил Поход с множество цели с 5 цели; Похода е достигнал 4-та цел и тръгва към 5-та цел; след 10 минути път от цел 4 към цел 5, играча решава да върне Похода. В този случай времето, което ще е необходимо на похода, за да се завърне, е равно на времето, което ще му отнеме да се завърне от цел 4 до замъка + 10 минути, които похода е изминал от цел 4 към цел 5.

Моля имайте предвид, че ако Похода с множество цели или част от него е обект на Мотивация за Скорост или редуциране на Скорост, времето което ще е необходимо на Похода с множество цели, за да се завърне от последната цел до Замъка, няма да е повлияно от мотивация или редуциране на скоростта. Същото важи дори и когато върнете Поход с множество цели преди да е достигнал последната си цел.

Забележка: Бонусите към скоростта придобити чрез Мотивация или Специалната единица на Монголците "Пазител на Хана" не оказват влияние при завръщане от Поход с множество цели.

Мотивация:

Мотивацията на Поход с множество цели е разделена за всяка цел в него. Всяка мисия трябва да се мотивира отделно. Позволена е само мотивация за скорост на атаките.

За да стартирате Поход с множество цели следвайте тези стъпки:

  • Отидете в менюто Походи

  • Изберете Единиците, които ще изпратите в Похода (не е позволено да използвате Благородници).

  • Натиснете “Продължи”

  • Определете координатите на конкретните цели, Мотивацията и Формацията и тогава натиснете "Добави Поход".

  • Повторете горната стъпка докато всички желани цели са добавени или докато достигнете максималния допустим брой цели.

  • Натиснете върху “Изпрати”.

Нагоре