Глобални новини

Глобални новини

Глобалните новини представляват списък с новини, които уведомяват играчите за някой действия извършени от други играчи пред последните 6 дни. Тези действия в списъка се отнасят предимно за Клановете и техните членове и връзките между тях. Глобалните новини автоматично се създават, когато настъпи събитие.

Новините съдържат следните събития:

  • Нов член на вашия клан.

  • Изгонване на член от вашия Клан.

  • Обявена политика на Война.

  • Обявена политика на Мир.

  • Съобщения за битки между играчи с ниво по-високо от 25-то. Показва се само клановото име на играча без името на акаунта.

  • Бракове между играчи.

  • Рестартиране на акаунта на играч с ниво по-високо от 15-то.

Нагоре