Германци

Германци

Желязото е основата на мощната армия. Освен употребата му в подобренията е и основна част от всеки строеж. Железните мини на Германците им осигуряват 10% по-голям добив, което значително улеснява равитието на много сгради и подобрения.Бързото трениране на армия е важно за всеки владетел. Пехотата винаги е на първа линия и бързото трениране на такава е от голямо значение. Германците тренират пехота с 10% по-бързо.Кавалерията на Германците им струва 10% по-малко, което пряко влияе на разходите им за тренирането на добре балансирана армия.Тази нация има предимство при пренасяне на ресурси, тъй като търговците им могат да носят 20% повече ресурси.За да защитават по-добре ресурсите си, Германците могат да крият 25% повече ресурси в скривалищата си.Германците са добър избор, тъй като са фактор както и при развитието на замъците ви, така и на бойното поле.

Нацията получава следните бонуси:

  • 10% увеличен добив на желязо;
  • 10% по-бързо трениране на пехота;
  • 10% по-евтино трениране на кавалерия (включително Стрелец конник);
  • 20% увеличена товаримост на търговците;
  • 25% по-бързо трениране на специални единици;
  • 25% увеличен капацитет на скривалището;

Специална единица: Тевтонски рицар

Специалната единица на Германците - Тевтонския рицар - дава бонус на умението Войн. Освен това е отлична бойна единица с добрите си показатели.

Нагоре