Завършване на сграда

Завършване на сграда

Когато строите сграда можете да използвате опцията "Завърши сграда". Когато използвате тази опция Вие ще можете да завършите процеса на строене мигновено. Това ще ви струва 3 Жълтици на 10 минути от времето, което остава.

Нагоре