Обсадни машини и шанс за унищожаване на сграда

Обсадни машини и шанс за понижаване на ниво на сграда.

Някои от обсадните машини са единствените единици, които имат силата, за да понижат ниво на сграда в замъка на защитника. Шанса за събаряне на ниво на сграда се определя в началото на битката, ако в нея атакуващия има Катапулти или Трибучети и той зависи и от тяхната бройка.

Всеки Катапулт има 0.03% шанс за понижаване на ниво на една сгада, а всеки Трибучет има 0.05% шанс .

Какво значат тези проценти и как действат те?

Нека кажем, че вие изпращате атака, която съдържа 200 Катапулта и 200 Трибучета. Всяка една от тях добавя нейния бонус:200 Катапулта * 0.03 = 6 %300 Трибучета * 0.05 = 15%Тоталния шанс на тези единици за събаряне на ниво е 21%;

Нека видим какво се случва, ако изпратите повече единици. Например:1500 Катапулта * 0.03 = 45%500 Трибучета * 0.05 = 25% .Тоталния шанс на тези единици за събаряне на ниво е 70%, но докато възможния максимум е 50% и реалния шанс от тези единици ще е 50%.

Когато изпращате атака, която съдържа обсадни машини, които имат шанс за понижаване на ниво на сграда, можете да набележите и концентрирате атаката им към определена група от сгради.

Зоните към които можете да се ориентирате са следните:Икономическа Военна и Промишлена

Категориите съдържат:

  • Промишлена – Ако обсадните ви машини се концентрират върху Промишлената зона и успеят те ще понижат ниво на някоя от следните сгради: Складове, Златна Мина, Желязна Мина, Дъскорезница или Ферми.
  • Военна –Ако обсадните ви машини се концентрират върху Военната зона и успеят те ще понижат ниво на някоя от следните сгради: Казарма, Конюшня, Работилница, Стрелбище, Стена и Лазарет.
  • Икономическа -Ако обсадните ви машини се концентрират върху Икономическата зона и успеят те ще понижат ниво на някоя от следните сгради: Замък, Ковачница, Жилища, Пазар, Скривалище и Кула.

Нагоре