Преглед на ресурсите

Преглед на Ресурсите

В Хановете има 4 основни ресурса

 • Злато
 • Желязо
 • Дърва
 • Храна

Тези ресурси се използват за строенето на сгради, за подобрения на единици и за тренирането им.Ресурсите могат да се прехвърлят от един замък в друг чрез похода Транспорт.

Начини да се сдобиете с ресурси (Злато, Желязо, Дърва, Храна):

 • Мини - Ресурсите се добиват основно от мини, дъскорезници и ферми - там вашите трудолюбиви подчинени ги произвеждат "по старомодния начин" - с усилен труд;
 • Независими мини на картата - можете да вземете ресурс от тези независими мини по картата, ако са ваше притежание.
 • Транспорт - понякога търговците ви се използват за да транпортират ресурсите от един замък в друг;
 • Обмен на ресурси - Друг начин да се сдобиете с ресурси е да обмените един такъв за друг на курс 1:1;
 • Кражба - тези ресурси също така могат да бъдат откраднати след побеждаване в битка при атака на чужд замък или лагер;
 • Има и предмети които, когато са екипирани, дават бонус към добива на ресурси от мините;
 • Една от възможните дневни награди е добива на някоя от мините ви за няколко минути;
 • След завършване на постижение, една от честите награди е количество ресурси;
 • Увеличение на добива - тази опция временно ще увеличи количеството ресурси, което се добива от мините в Замъка ви.
 • Извършване на ритуали - като използвате тази опция - да извършите ритуал за да омилостивите боговете, една от възможните награди е определено количество ресурси;
 • Търгуване - въпреки че тази опция е използвана за размяна на едно количество ресурс за същото от друг ресурс, е възможно да размените по-малко количество за по-голямо и по този начин да спечелите ресурси.

Има и 2 специфични ресурса в Хановете: Популация и Лоялност.

 • Популацията се използва за трениране на единици. Популацията се добива като се развива сградата Жилища. Всяка военна единица заема някакво количество популация. Когато замък няма достатъчно свободна популация не могат да бъдат тренирани единици. Армия може да се мести от един замък в друг чрез похода Трансфер.
 • Лоялността е доверието на поданиците към собственика на замъка. Тя определя колко далече от замъка може да бъде изпратен поход. Поход може да пътува 1 час в една посока за всеки 1000 Лоялност, които има в замъка. Когато Лоялността на замък падне под 3001 всички походи изпратени от този замък тръгват наобратно, за да защитят замъка освен Трансферите. Когато лоялността на замъка падне до 0, замъкът може да бъде превзет, освен ако той не е Столица.

Нагоре