Късмет

Късмет

Като развивате това умение играта ще е милостива към вас в повечето случаи. Това значи, че когато сте в Битка, противниковата армия може да не ви уцели. Ако развиете това умение до Майстор, противника няма да може да уцели 15% от вашата армия при всяка атака.

Това умение дава бонус към Късмета на армията ви в битки.Умението Късмет е причината определен процент от армията ви да са "късметлии" и да избегнат удар.

Как точно работи умението:

Процент от вашата армия може да са късметлии и да пропуснат удара на противника. Този процент се определя на случаен принцип. Възможния диапазон е от минимума на умението (в %) и максимума му минус 5.

Пример:

Ако сте развили това умение до Напреднал между 5 и 10% от армията ще избегнат удара на противника. Ако е развито до Майстор между 10 и 15% от армията ще избегне удара.Ако имате 100 Пиконосци и противника ги атакува, между 10 и 15 единици няма да бъдат ударени, ако умението е развито до Майстор. Останалите 85-90 Пиконосци ще бъдат ударени, както обикновено.

  • Чирак: 5%
  • Напреднал: 10%
  • Майстор: 15%

Нагоре