Ковачница

Ковачница

Вече можете да имате по-здрави брони, по-остри мечове и прочие. В Ковачницата можете да Подобрявате различни видове единици, като това ще повишава атаката и защитата на тези единици. Всяко следващо ниво на Ковачницата ще намалява времето, което ще е необходимо за Подобрение.

Кавалерия:

Всяко ниво повишава:

 • атаката срещу всички единици с 10%.

 • Живот: +10%

Обсадни машини:

Всяко ниво повишава:

 • атаката срещу всички единици (плюс стената) с 15%.

 • Живот: +5%

Стрелци:

Всяко ниво повишава:

 • атаката срещу всички единици с 5%.

 • Живот: +10%

Пехота:

Всяко ниво повишава:

 • атаката срещу всички единици с 10%.

 • Живот: +10%

Благородници:

Всяко ниво повишава:

 • атаката срещу всички единици с +10%

 • Живот: +10%

Специални единици на нации:

Every level increase:

 • атаката срещу всички единици с +5%
 • Живот: +5%

Забележка: Подобренията в Ковачницата могат да достигнат ниво равно на построеното ниво на Ковачницата.

Пример:

Ако имате 4-то ниво Ковачница, вие можете да подобрите вашите единици до ниво 4.

Максимално ниво: 20

Необходими сгради: Няма

Нагоре