Лагеруващ

Лагеруващ

Научете се как да построите Лагери и как да ги поддържате с минимални усилия. Това умение е много полезно, тъй като ви помага да построите и да координирате повече Лагери едновременно, което ще държи враговете ви под напрежение.

Това умение ви дава шанса да направите повече Лагери едновременно.

Това ще ви е много полезно, когато се биете с много врагове и трябва да изпратите много Лагери. Обикновено можете да изпратите едновременно 2 Лагера.Ако имате развито това умение до Напреднал, броя на Лагерите, които ще можете да изпратите едновременно ще нарасне до 5 (2 + 3 = 5).

  • Чирак: + 1 лагер
  • Напреднал: + 3 лагера
  • Майстор: + 6 лагера

Нагоре