Балиста

Информация

Обсадна машина с формата на огромен арбалет. Тя стреля големи стрели и прави щета на стената, както и на другите единици. Тази единица има голяма сила срещу всички видове единици, както и голям обхват. Естествено и тази единица си има свойте недостатъци - нейната бавна скорост, както и скъпото и бавното й строене.

Вид единица: Обсадна машина

Необходими сгради:

Работилница (5-то ниво)

Характеристики: Достъпна за всички нации

Ресурси

Злато: 125

Популация: 6

Желязо: 250

Скорост: 25

Дърво: 625

Храна: 500

Сила и Здраве

Сила срещу пехота: 150

Сила срещу кавалерия: 150

Сила срещу стрелци: 150

Сила срещу сгради: 120

Сила срещу обсадни машини: 70

Здраве: 300

Обхват: 5

Нагоре