Катапулт

Информация

Катапултът е добре познат още от древни времена. Той е голяма мобилна машина, която замята големи камъни към противника. Главната цел на тази единица е да унищожи противниковия Замък. Тази единица няма много добри показатели срещу всички видове единици, но това може да се компенсира с възможността да намали ниво на сграда. Понякога загубено ниво от важна сграда може да бъде по-голям проблем от това да загубиш армия. Всеки Катапулт има 0.03% шанс да намали 1 ниво от сграда в Замъка, който атакува.

Бавна, но ефикасна срещу Сгради.

Вид единица: Обсадна единица

Необходими сгради

  • Работилница (8-мо ниво)

  • Ковачница (12-то ниво)

Характеристики: Достъпна за всички нации

Ресурси

Злато: 863

Популация: 8

Желязо: 750

Скорост: 30

Дърво: 500

Храна: 250

Сила и Здраве

Сила срещу пехота: 180

Сила срещу кавалерия: 150

Сила срещу стрелци: 180

Сила срещу сгради: 100

Сила срещу обсадни машини: 150

Здраве: 400

Обхват: 5

Нагоре