Показатели на рицаря

Показатели на Рицаря

Всеки Рицар вдига ниво, което е независимо от нивото на акаутна ви. Престижа се придобива от завършването на мисии и от битките, в които е участвал Рицаря.Рицарите придобиват точки за атрибутите си всеки път когато вдигнат ниво. Тези точки може да се използват, за да се увеличат някои от следните атрибути, като максимума е по 30 точки за всеки:

  • Сила - Това е показателя, който увеличава щетата, която нанасяте на всички видове единици освен стената. Количеството щета може да се увеличи, когато оборудвате рицаря с предмети. Всяка точка разпределена в този показател увеличава силата с 3%. Силата също така се увеличава с определено фиксирано количество с всяко вдигане на ниво на рицаря.

  • Жизненост - Това е показателя, който увеличава точките живот на Рицаря. Всяка точка разпределена в този показател увеличава макимума точки живот с 3%. Точките живот също така се увеличават с определено фиксирано количество с всяко вдигане на ниво на рицаря.

  • Подвижност - Всяка точка разпределена в този атрибут увеличава скоростта на походите ви с 0.2% и скоростта на пътуване при мисиите на Рицаря с 1%. Бонусът се прибавя към всички изпратени походи от замъка, в който е просветен рицарят, независимо дали той участва в тях, или не.

  • Енергия - Рицаря губи точки енергия, когато е на мисия. Всяка точка, разпределена в този атрибут, увеличава максимума точки енергия с 8.

Тези точки за атрибути могат да се преразпределят, ако не сте доволни от начина по който сте ги разпределили. Това става като заплащате по 10 Жълтици за 1 точка.

Има два много важни показателя, които всеки играч трябва да следи постоянно:

  • Точки Живот - Рицаря губи точки живот, когато участва в битка. 5% от максимума точки живот се възстановяват на час, въпреки това Рицаря губи 15% от максимума точки живот + 0.001 за всяка единица популация (1), която е изгубена в битка.Ако точките Живот достигнат 0 той се счита за смъртно ранен и играча трябва да плати ресурси и да почака определено време или да плати 3 жълтици за всяко ниво на рицаря и да го съживи моментално. Смъртно ранените Рицари не дават бонуси в градовете, в които са назначени.Пример: Вашия Рицар загуби битка, в която е повел армия от 50 000 популация. Живота на рицаря ви ще падне с 65% ( 15% за влизането в битката и 50% за изгубената популация - 50 000 * 0.001);

  • Точки Енергия - Рицаря губи точки енергия, когато той е на мисия.

Нагоре